Seyitler Kimya 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (3.11.2022)

3Ç22 Finansal Analiz

Şirketin 3Ç22 dönemi net kârı önceki yılın aynı dönemine göre %988,2, bir önceki çeyreğe göre %114 artarak 27,57mn TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Net kardaki dramatik yükselişin ana sebebi, Şirket’in, İdealist Danışmanlık A.Ş.’deki paylarının satışından doğan 24,62mn TL gelirdir.

Şirketin net satışları yıllık bazda %78,6 artmış aynı dönemde maliyetleri de %27,1 düzeyinde artmıştır. Bu durum karlılık oranları ve brüt karı desteklemiştir. Çeyreklik bazda ise ciroda belirgin bir artış olmamasına karşın ilk madde ve malzeme giderleri ve üretim giderleri öncülüğünde yaşanan maliyet artışı ve personel giderleri öncülüğünde artan faaliyet giderleri nedeniyle brüt satış karı bir önceki çeyreğe paralel gerçekleşmiş ve operasyonel marjlarda bozulma gerçekleşmiştir. Şirketin net satışlarının detayına baktığımızda; yurt içi satışları %55 artarken, yurtdışı satışları %128 artış göstermiştir.

Şirketin finansman net gelirlerinin, “finansman faaliyetlerinden kur farkı gelirleri” kalemindeki artıştan kaynaklı 3,48mn TL’ye yükselmesi 3Ç22 döneminde net karı destekleyen bir unsur olmuştur. Karşılık giderleri öncülüğünde esas faaliyetlerden net giderlerdeki artış ise karlılığı sınırlı negatif etkilemiştir.

3Ç22 döneminde net nakit pozisyonundaki yaklaşık 26mn TL’lik ve yabancı para varlık pozisyonundaki 3,5mn TL’lik artışları olumlu değerlendiriyoruz.

Şirketin 3Ç22 finansallarını genel olarak değerlendirdiğimizde yatırım faaliyetlerinden kaynaklı tek seferlik gelirin dramatik etkisini hariç tuttuğumuz takdirde, çeyreklik bazda maliyet ve faaliyet giderlerindeki artıştan kaynaklı operasyonel performanstaki bozulmaya karşın yıllık bazda bilanço gelişimini oldukça olumlu değerlendiriyoruz.

Kaynak: Piramit Menkul