Aksa Akrilik 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (3.11.2022)

3Ç22 Finansal Analiz

Şirket’in 3Ç22 dönemi net kârı yıllık %186, çeyreklik %129 artışla 813mn TL’lik piyasa beklentisini aşarak 983,3mn TL seviyesine ulaştı. Cari dönemde hâsılat yıllık %118, çeyreklik bazda %12’lik artışla 4,87mlr TL ile piyasa beklentisini aşmıştır. Satışların maliyeti, tamamına yakınını oluşturan ilk madde ve malzeme giderlerindeki 1,65mlr TL’lik artıştan kaynaklı yıllık %100, çeyreklik bazda %10 yükselerek 3,59mlr TL oldu. Maliyet artışının oransal olarak hâsılatın altında kalması brüt kârı olumlu etkilemiştir. Brüt satış kârı yıllık %190, çeyreksel bazda %18’lik artışla 1,27mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Net faaliyet kârı (NFK) operasyonel performansın iyileştiğini göstermektedir. Hem esas faaliyet kârı hem de FAVÖK güçlü artış kaydetmiştir. Esas faaliyet kârı (EFK) 1,09mlr TL olmuştur. FAVÖK ise 1,12mlr TL’lik piyasa beklentisine karşılık 1,17mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Kâr marjları incelendiğinde; operasyonel performanstaki iyileşmenin etkisiyle yıllık marjlarda belirgin, çeyreksel marjlarda ise sınırlı yükselişler mevcuttur. 3Ç22 döneminde net kâr marjı yıllık 4,8 puan ve FAVÖK marjı ise 6 puan artışla %24,1 olmuştur.

Yabancı para net finansal pozisyon açığı, EUR ve USD cinsi varlıklarındaki artışın etkisiyle 3,72mlr TL’den 2,69mlr TL’ye gelmiştir. Ayrıca, yabancı para net varlık pozisyonunun eksiden artıya geçmesi olumludur. Likidite oranlarında sınırlı yükselişler görülmekte olup daha makul seviyelere gelmiştir.

Şirket’in kapasite kullanım oranı, Avrupa pazarındaki güçlü rakiplerinden birisinin faaliyetlerine son vermesiyle birlikte 2022/09 döneminde %96 seviyesine ulaşarak ciroyu desteklemesi olumludur. Güçlü operasyonel performans ve marjlardaki iyileşmeyi göz önünde bulundurarak 3Ç22 finansallarını oldukça pozitif değerlendirmekteyiz.

Kaynak: Piramit Menkul