Selçuk Ecza Deposu 2020 12 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (18.02.2021)

Net kar rakamı beklentilerin altında kaldı

TUT
Kapanış Fiyatı: 12,55 TL

Hedef Fiyat: 13.70 TL

Selçuk Ecza Deposu’nun net kar rakamı 4Ç20’de yıllık bazda %9 düşüşle 103 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in net kar rakamı beklentimiz olan 112 milyon TL net kar rakamı ve piyasa beklentisi olan 125 milyon TL net kar rakamının altında geldi. Şirket’in 4Ç20’de 20 milyon TL esas faaliyetlerinden net diğer gider kaydetmesi (4Ç19’da 18 milyon TL net diğer gelire karşılık) net kar rakamını olumsuz etkiledi. Şirket’in net satış gelirleri beklentilerin üzerinde gelirken, FAVÖK rakamı beklentilerimize paralel, piyasa beklentisinin ise altında kaldı. Net satış gelirleri 4Ç20’de yıllık bazda %14 artışla 5.598mn TL (Şeker: 5.391mn TL – Piyasa: 5.563mn TL) seviyesinde gerçekleşti. 2020 Şubat ayında artan ilaç fiyatları net satış gelirlerinin yükselmesinde etkili oldu. Hatırlanacağı üzere ilaç fiyatlarına 2019 yılındaki %26 artışın ardından 2020 Şubat ayında da 12.09% artış yapılmıştı. Öte yandan Selçuk Ecza Deposu’nun 2019’da %41,99 seviyesinde bulunan TL bazında pazar payı 2020’de hafif gerileme ile %41,52 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK rakamı ise 4Ç20’de yıllık bazda %8 artışla 126mn TL (Şeker:127mn TL – Piyasa: 144mn TL) seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in 4Ç19’da %6,3 ve %2,4 seviyesinde gerçekleşen Brüt ve FAVÖK marjı artan maliyetler nedeniyle 4Ç20’de sırasıyla %6,1 ve %2,2 seviyesine geriledi. Şirket’in yatırım faaliyetlerinden gelirleri 4Ç20’de 50mn TL seviyesine (4Ç19:31mn TL) yükselmesi net kar rakamını pozitif etkiledi. Şirket’İn ayrıca net nakit pozisiyonu 2020 yılı sonu itibariyle 1.196 milyon TL (9A20:912 milyon TL) seviyesine yükseldi. Şirket’in 4Ç20’de FAVÖK ve net kar rakamının piyasa beklentisinin hafif altında kalması nedeniyle piyasanın sonuçlara tepkisinin hafif negatif olmasını bekliyoruz. 4Ç20 sonuçları sonrasında Selçuk Ecza Deposu için hedef pay fiyatımız olan 13.70 TL ve TUT önerimizi koruyoruz.

Kaynak: Şeker Yatırım