SAN-EL Mühendislik Hisse Yorumu / Ak Yatırım – (20.11.2013)

SAN-EL Mühendislik Hisse Hisse Yorumu

‘SAN-EL Mühendislik Fiyat Tespit Raporu’ DEĞERLENDİRME RAPORU

İşbu rapor, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka arzı öncesi uygulanacak esasların 7. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Rapor, Piramit Menkul Değerler A.Ş.’nin konsorsiyum lideri olarak hazırladığı SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt A.Ş. (SAN-EL Mühendislik) için hazırlanmış olan Halka Arz Fiyat Tespit Raporu’nu değerlendirmek amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir öneri ya da teklif içermemektedir. Yatırımcılar, halka arza ilişkin sirküleri ve izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler.

A) ŞİRKET HAKKINDA VERİLEN ÖZET BİLGİLER:

1. Faaliyet Konusu Hakkında; SAN-EL Mühendislik’in faaliyet konusu, ana sözleşmenin “Amaç ve konu” başlıklı 3. maddesinde açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir.

2. Şirket Elektrik Üretim Portföyü ve Bağlı Ortaklıkları Hakkında;SAN-EL Mühendislik’in elektrik pano üretim kapasitesi, yıllık üretim miktarı, ve planlanan yatırımlar ile ilgili detaylar ve bağlı ortaklıkların işleyişi ile ilgili açıklamalar genel bir değerlendirme yapmaya yetecek ölçüde açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir.

3. Mali Tablolar Hakkında; 2012 ve 2011 yıllarına ait bilanço ve gelir tablosu yeterince açık ve kapsamlıdır. Ciro ve maliyet kalemlerinin kırılımı operasyonel detayları anlama konusunda yeterince yardımcı oluyor.

B) DEĞERLEME HAKKINDA VERİLEN ÖZET BİLGİ:  SAN-EL Mühendislik’in halka arz edilecek paylarının birim fiyatının tespitinde yer alan değerleme yöntemleri açık ve net ifade edilmiştir.
1) İndirgenmiş Nakit Akım Yöntemi
2) Piyasa Çarpanları Analizi Yöntemi

C) DEĞERLEME ÇALIŞMASI:

1) İndirgenmiş Nakit Akım Yöntemi ;SAN-EL Mühendislik’in İndirgenmiş Nakit Akım Yöntemine (İNA) göre değeri 54,5mn TL’dir. İNA’nın toplam değerlemedeki ağırlığı %50’dir. İNA hesaplaması açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir.
2) Piyasa Çarpanları Analizi Yöntemi ; Piyasa çarpanları yönteminde uygulanan hesaplamalar ve ağırlıklandırmalar genel bir değerlendirme yapmaya uygunlukta açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir. Piyasa çarpanları analizi yönteminde yurt içi inşaat-taahhüt-elektrik sektörü benzer şirketlerin Şirket Değeri/FAVÖK ve F/K çarpan ortalamaları (%30 ağırlıkla) ve BIST-TÜM F/K çarpanı (%20 ağırlıkla) referans alınmıştır.

SONUÇ:  SAN-EL Mühendislik için hazırlanmış olan fiyat tespit raporunun kapsamlı, net ve anlaşılır olduğu görüşündeyiz. Oluşabilecek riskler ile ilgili olarak:

1) Şirketin içinde bulunduğu piyasadaki rekabet dolayısıyla 5 yıllık verilen ciro artış ve marjlar ile ilgili tahminler için aşağı yönlü risk olabilir. Ancak, yapılan şirket değerlemesine uygulanan %35’lik iskonto dolayısıyla yukarıda bahsedilen risklerin belli oranda gözetildiğini düşünüyoruz. Değerleme sonucu oluşan fiyatın makul olduğu görüşündeyiz.

2) Halka arz büyüklüğünün 13,1mn TL (şirket piyasa değerinin %29’u) olması planlanıyor. İşlem görmeye başladıktan sonra paylara ilişkin yeterli likidite oluşmaması durumunda hisse fiyatı ile ilgili dalgalanma riski göz ardı edilmemelidir.

Raporun tamamı için tıklayın.

Ak Yatırım Şirket Raporları

Tüm SAN-EL Mühendislik Hisse hisse yorumları için tıklayın!

TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

Hisse senetleri ve piyasalar konusunda sormak istediklerinizi piyasa uzmanımıza aşağıdaki form yardımıyla iletebilirsiniz.

İletişim Formu

İletişim formu için buraya tıklayın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir