Sabancı Holding 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (4.03.2022)

“Sabancı Holding’in 4Ç2021 Ana Ortaklık Net Dönem Karı 5.175mn TL ile Yine Beklentileri Aştı…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 15,90 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 22,80TL

Sabancı Holding’in 2021 yılı son çeyrek ana ortaklık net dönem karı 5.175,4mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 4.598mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 4.242mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Yüksek kar rakamında Akbank, Akçansa, Brisa, Çimsa, Enerjisa ve Kordsa’nın beklentilerin üzerinde kar açıklamasına ilaveten kurlardaki artış kaynaklı yüksek gelir kaydedilmesi etkili olmuştur. Holding döviz fazla pozisyonuna ilaveten PHILSA ve PMSA’da sahip olduğu hisselerin tamamının devri için Ekim 2021’de anlaştığı tutarın %88’lik kısmını 9,32TRY/USD’den kur korumasına almış ve bu durum kurlardaki yüksek artış kaynaklı net dönem karına ek katkı sağlamıştır. Diğer taraftan, sigorta segmentinin karlılığı ise son çeyrekte beklentilerin altında gerçekleşmiştir. Holding bir önceki yılın aynı döneminde 926,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Son çeyrek yüksek kar rakamıyla birlikte Holding’in 2021 yılı ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %152,4 oranında artarak 12.032mn TL’ye ulaşmıştır.

Sabancı Holding’in banka-dışı grup şirketlerinin satış gelirlerinin toplamından oluşan kombine gelirleri 4Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %83 oranında artarken, FAVÖK’ü de aynı dönemde %75 oranında artarak 4.994mn TL olarak gerçekleşmiştir. Enerji ve Sanayi gruplarının FAVÖK’leri sırasıyla %96 ve %98 oranlarında artarak 4Ç2021’de 2.772 ve 1.013mn TL’ye yükselmiştir.

Bankacılık kategorisinde yer alan Akbank’ın, Sabancı Holding’in konsolide karına katkısı 4Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %200 oranında artarak 2.264mn TL’ye yükselmiştir.

Holding’in solo net nakit pozisyonu Aralık sonu itibariyle 2,5 milyar TL seviyesindedir. 2020 yılsonunda 1,5x olan Net borç/FAVÖK (bankacılık dışı) oranı da 2021 yılı sonunda 1,2x seviyesine gerilemiştir. Holding’in 2020 yılında %17,1 seviyesindeki Bankacılık dışı özsermaye karlılığı da 2021 yılında %23,9 olarak gerçekleşmiştir.

Sabancı Holding’in hedef hisse fiyatını, grup şirketlerinden Akbank, Akçansa, Çimsa ve Kordsa ile ilgili hedef değerlerimizdeki değişiklikler ve beklentilerimizdeki güncellemelere bağlı olarak 18,35TL’den 22,80TL’ye yükseltiyor ve daha önceki “AL” önerimizi koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım