Risk Odaklı İç Denetim Ve Uygulamaları Eğitimi

Risk Odaklı İç Denetim Ve Uygulamaları

Amaç: İç denetimde planlamanın işletme riskleri, stratejileri ve işletmenin hedefleri ile uyumlu olmasını sağlamak ve böylelikle hem sınırlı kaynakların etkin kullanımı hem de risk yönetimi sürecine katkıda bulunmaktır.

Kimler katılmalı: İç denetim mekanizması olmayan fakat bu yönde karar aşamasında olan işletme yöneticileri, iç denetim – iç kontrol birimi personeli ve iç denetim alanında kariyer yapmak isteyen istekliler.

Eğitmen: Doç. Dr. Davut Pehlivanlı

Süre: 1 gün

Eğitim Akışı: 

 • Risk Odaklı İç Denetim
  • Risk Odaklı İç Denetimin Tanımı
  • Risk Odaklı İç Denetimin Faydaları
  • COSO Çerçeveleri
 • Risk Temelleri: Bilinmesi Gerekenler
  • Başaranın Temeli: Risk Tanımı
  • Risk Değerlemenin Bileşenleri
  • Denetim Fonksiyonları Üzerinde Riskin Etkisi
  • İşletme Riskleri ve Kontrol Başarısızlıklarının İlişkisi
 • Risk Analizleri İçin Çerçeve Oluşturulması
  • Denetim Uygulamalarında Risklerin Belirlenmesi
  • İşletme Analizlerinde Risk Odaklı Yaklaşım
 • Denetim Evreninde Anahtar İşletme Risklerinin Sıralanması
  • Evrensel Anahtar İşletme Risk Kategorileri
  • Anahtar İşletme Risk Tanımlamalarının Yapılması
  • Risklerin Değerlendirilmesi
  • İşletme Kritik Fonksiyonlarına Ait Risklerin Önceliklendirilmesi
  • Risk Odaklı Etkili Bir Denetim Planının Hazırlanması
 • Başlangıç Seviye Risk Değerlemesi
  • Risk ve Kontrole Odaklanmak
  • Risk Odaklı Denetim Programının Hazırlanması
 • Denetim Sürecinin Risk Odaklı Olarak Yeniden Yapılandırılması
 • İç Denetim Çalışma Kâğıtları
  • Risk Alanları
  • Risk Kartı
  • Risk Kayıtlaması
  • Risk Matrisi
  • Denetim Evreni
 • Reel Sektör Risk Odaklı İç Denetimine Yönelik Vaka

EĞİTİME ÖN KAYIT İÇİN FORMU DOLDURUN

Adınız Soyadınız (gerekli)

E-posta Adresiniz (gerekli)

Telefonunuz (gerekli)

Mesajınız (boş bırakabilirsiniz)