Modern İç Denetim Eğitimi

Modern İç Denetim

Amaç: İç kontrol işlevini ve iç denetimin iç kontrolle ilişkisini açıklamak ve bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamalarını örnek vaka üzerinde değerlendirerek genel bir denetim yaklaşımı kazandırmaktır.

Kimler katılmalı: İç denetim mekanizması olmayan fakat bu yönde karar aşamasında olan işletme yöneticileri, iç denetim – iç kontrol birimi personeli ve iç denetim alanında kariyer yapmak isteyen istekliler.

Eğitmen: Doç. Dr. Davut Pehlivanlı

Süre: 1 gün

Eğitim Akışı:

 • İç denetim, iç denetçi rolleri ve organizasyondaki yeri
 • İç denetim tanımı
 • Yeni nesil iç denetim mesleği
 • Organizasyonda iç denetim birimi ve iç denetçi
 • İç Kontrol
 • İç kontrol ve bağımsız denetim ilişkisi
 • İç kontrol ve iç denetim ilişkisi
 • İşletmelerde iç kontrolün kapsamı ve iç kontrol örnekleri
 • İç kontrol eksikliğinin olası sonuçları
 • En yaygın iç kontrol modeli: COSO
 • COSO İç Kontrol Çerçevesi bileşenleri
 • Genel olarak iç denetim süreci
 • İç denetimin planlanması
 • İç denetimin yürütülmesi
  • Denetim testlerinin yürütülmesi ve kanıt toplama
  • İç denetimde istatistik kullanımı
 • İç denetimde raporlama
  • İç denetim raporunun temel özellikleri
 • Uluslararası İç denetim Standartları
 • Etik Kurallar
 • Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları
 • İç denetim vaka çalışması (Suistimale yönelik iç denetim faaliyeti ve raporlaması)

EĞİTİME ÖN KAYIT İÇİN FORMU DOLDURUN

Adınız Soyadınız (gerekli)

E-posta Adresiniz (gerekli)

Telefonunuz (gerekli)

Mesajınız (boş bırakabilirsiniz)