QQQ: Teknoloji hisseleri ne olacak?

QQQ (Teknoloji hisseleri): Dalgalanma artarken göreceli daha ucuz kaldı

Kasım 2022 yazımıza göre düşüş gösterdi: bir önceki günlük dibini 3 ayda 3. kez görmüş oldu. Dip formasyonu olarak görülse de soru ortalamalarıyla ilişkili gelebilir: bu seferki tepki yükselişinde hangi hareketli ortalama geçilebilir? Olgunlaşma veya sinyal gücü hangi ortalamanın geçilmesini sağlayabilir. Sınıflama yaparsak: 10 – 15 gün grubu ortalamalar ne kadar kolay aşılabilir? Daha büyük ölçekte bakarsak: 40 – 45 gün ortalaması geçilebilir mi? Bu ortalamanın geçilmesi geçmişte hangi koşular altında olmuştu? Hangi ortalamaların geçilmediği halde bu ortalama kolaylıkla yukarı kırılabilir olacaktır? Bir başka deyişle: 3 basamaklı ortalamaların modele göre sınıflandırılması halinden çıkacak tespitler işlem yaparken yolumuzu ciddi şekilde aydınlatabilir mi?

Ralli hikayesi: 3 basamaklı ortalamada yükselişe ne izin verir?

Bu gruptaki ortalamalar gerçekten farklı bir evreni anlatmaktadır: tarihsel döngüleri buraya bakarak yorumlamaya ve çıkarımlar üretmeye çalışırız. İmparatorlukların hükümranlık dönemleri, uzantısı ülkelerin davranış tarzları da bu ortalamalara dayalı modeller ile görülebilir.

Siyasi rejimlerle ilgili çalışmaları bu ortalamalara bakarak inceleyebilir miyiz? Genel gruplamada olabilirse de daha düşük ölçekte daha net çözümler bulma ihtimali yüksektir.

Teknoloji hisse fonu hareketlerinden bahsediyorsak ve 3 basamaklı ortalamadan bahsediyorsak belki de 200 ay üstü ortalamaya bakmak en genel yapı hakkında en iyi çözüm olacaktır. Bu durumu bir vakayla görsel hale getirebiliriz: 2016- 2017 içinde görülen aylık düşüşlerle, 2018 – 2019 içinde görülen aylık düşüşleri kıyaslar isek derinlik farkını rahatlıkla görebiliyoruz: ikincisi de kayıplar nispeten daha dramatik olmuştur. Neden? Yeni zirvelere giderken zorlanmanın gerektirdiği gibi: 2xy aylık ortalamalardan pozitif sapma arttıkça tepki düşüşü derinliği veya düzeltme de artmaktadır, hatta şiddetlenmektedir.

2023: uzun dönem ortalamaların satış baskısı altında ufak tepkiler dönemi

– kasım yazımıza göre risk iştahı çok hafif arttı
– önemli olan 2xy ortalamalar arası makasın kapanmamış olması tepkileri sınırlandırıyor
– bu ortalamalar arası makas kapanmadıkça tepki “aylık bazda” zayıf kalacaktır
– daha kısa süreli ortalamalar üzerinde cazibe üremeye devam ediyor
– 14 aylık ortalamaların bir süre daha düşüş eğiliminde olması tepkiyi kuvvetlendiriyor