Petkim Hisse Yorumu / Bizim Menkul – (02.10.2017)

Petkim Hisse Yorumu

%20,6 Getiri Potansiyeli…

Temettü Verimi (%) 5,62
Piyasa Değeri (mn) 9.075

Son 5 Yılda Ton Başına Elde Edilen En Yüksek FAVÖK…

12 aylık hedef fiyat olan 7,21 TL ile %20,6 getiri potansiyeli sunan PETKM’i Endeksin Üzerinde Getiri potansiyeli ile öneri listemizde tutuyoruz. Rakiplerine göre FAVÖK ve Satış büyümesi, Borç Ödeyebilme Gücü (interest coverage) ile finansal sağlamlığın bir göstergesi olan Z ve F skor’da daha güçlü bir görünüm sergileyen Petkim, FD/FAVÖK17T çarpanında rakiplerine göre %2,9 oranında primli işlem görmektedir. 2013-2015 arası dönemde %52,9, 2013-2017/06 arası dönemde ortalama %23,5 olan prim, bu bağlamda önemli bir potansiyele işaret etmektedir.

Artan Etilen-Nafta marjının etkisi ile ton başına brüt kar rakamı 2017/06 itibari ile 358 USD seviyesine yükseldi. 2015 yılından itibaren düşen petrol fiyatları ve Kuzey Amerika ile Avrupa’daki bazı etilen üreticilerinin üretimi durdurmalarının da etkisi ile etilen-nafta arasındaki marjın yükselmesinin sağladığı avantaj ile ton başına brüt kar rakamı 220 USD seviyelerinden 2017/06 itibari ile ortalama 358 USD seviyelerine yükseldi. Etilen–Nafta arasındaki marjın önemli oranlarda daralma yaşamaması durumunda söz konuşu güçlü karlılık rakamlarının devam etmesini bekliyoruz.

2018 yılı ile devreye girmesi öngörülen Star rafinerisinin etkisi ile ton başına hammadde maliyetinin 30 USD azalması bekleniyor. Socar Türkiye Enerji Yatırımları A.Ş tarafından yaklaşık 5,6 milyar USD maliyetle inşa edilmekte olan Star rafinerisinin nakliye ve stok maliyetlerini azaltmasına ek hammadde anlamında kalite standardizasyonunun sağlanması ile ton başına hammadde maliyetinin 30 USD gerileyeceği öngörülüyor.

Rüzgar elektrik santrali inşası ve limancılık faaliyetleri ile faaliyet alanlarında çeşitlilik sağlandı. Petkim’in enerji güvenliğini artırmak ve üretim maliyetleri içerisinde yer alan enerji giderlerini azaltmak amacıyla 2014 yılında başlatılan 51 MW kurulu güce sahip olacak RES’nin 2017 yılı içerisinde devreye alınması planlanmaktadır. Petkim’in %70 iştiraki olduğu Petlim Limancılık A.Ş’nin bünyesinde yer alan Petlim Konteyner Terminali’nin 800 bin TEU’luk ilk fazı 2016 sonunda tamamlanarak hizmete girerken 2017’de tamamlanması planlanan 2. faz yatırımı sonrası bütünüyle faaliyete geçmesi planşlanıyor.

Yüksek temettü verimi. 2017/06 döneminin ilk altı ayında yaklaşık 1 milyon ton satış ile tüm zamanların ton bazlı rekor satış rakamına ulaşıldı. Aynı zamanda hemen hemen tüm sanayi dallarına satış yapılıyor olması ton bazlı ciro anlamında düşük volatiliteye işaret etmektedir. Nisan 2017’de 600 milyon TL nominal temettü ile %5,7 olan temettü veriminin 2018 yılında %6,5 olarak gerçekleşmesini beklemekteyiz.

Riskler. Petrol fiyatlarının beklenenin üzerinde yükselmesi, global büyümede görülebilecek beklenmeyen yavaşlamalar dolayısı ile etilen-nafta marjının daralması ya da ihracatın %80 kadarının yapıldığı Batı Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyebilecek herhangi bir durum FAVÖK rakamını ve dolayısıyla hisse fiyatını olumsuz etkileyebilecektir.

Raporun tamamı için tıklayın.