Petkim 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (10.11.2017)

Petkim 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi

3Ç17 Finansal Sonuçlar – Olumlu

Potansiyel Getiri: %19

Beklentilerin üstünde net kar

 Petkim 3Ç17’de 374mn TL net kar açıklamıştır. Bu rakam beklentimiz olan 300mn TL’nin ve piyasa beklentisi olan 312mn TL’nin üstündedir.
 Açıklanan kar rakamı ile beklentilerimiz arasındaki fark operasyonel ve operasyonel olmayan gelirlerden kaynaklanmaktadır.

Nafta-Etilen spread’i bu çeyrekte de güçlü seyretmiştir

 Bu dönemde etilen nafta spread’indeki güçlü seyir devam etmiş, ve çeyreksel olarak ton başına 677 ABD$ seviyesinde gerçekleşmiştir. Artan petrol fiyatlarıyla Ekim ayında spread’de bir bozulma görülmemiştir.
 Kapasite kullanımı bu dönemde de güçlü seyrederek %98 seviyesinde gerçekleşmiştir. Üretim de yıllık %20 artarak 863bin ton seviyesine çıkmıştır.
 Tüm bunların sonucu olarak brüt kar marjı %24.8 olarak gerçekleşmiş yıllık bazda 4.9 puan artmıştır. FVAÖK ise beklentilerle uyumlu 423mn TL olarak gerçekleşmiş, bu dönemde FVAÖK marjı da %23.8 ile beklentilerle aynı seviyede olmuştur.

3Ç17 sonuçlarının hisse etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

 3Ç17 sonuçları yıllık bazda güçlü gelmiştir. Hisse için 3Ç17 sonuçları sonrasında tahminlerimizde revizyon yaptık. Buna göre yeni hedef fiyatımız 7.91TL olup %19 artış potansiyeli içermektedir. Finansalların hisse etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.
 Şirket 13 Kasım tarihinde saat 16:00’da bir telekonferans düzenleyecektir.

Raporun tamamı için tıklayın.