Petkim 2016 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (08.11.2016)

Petkim 3Ç16 Mali Analiz Raporu 

Öneri: TUT

Hedef Fiyat: TL 4.35

Önceki Hedef Fiyat: TL 4.80

3Ç16 Faaliyet karlılığında görece daralma…

PETKIM, 3Ç16’da yıllık %50.4 ve bir önceki döneme göre %39.7 azalışla TL137mn tutarında net kar açıklamıştır. Şirket’in 3Ç16 net karı, operasyonel karlılığının beklentilerin altında gerçekleşmiş olması ve net finansal gelirlerindeki azalış ile, piyasa ortalama beklentisi olan TL163mn’un (Şeker Yatırım T.: TL181mn) altında gerçekleşmiştir. Petkim’in operasyonel karlılığında 1Y16’da gerçekleşmiş olan kuvvetli iyileşmenin etkisinin görece olarak azalması beklenmekteydi. Ancak Şirket’in KKO’nın, satış gelirlerinin ve karlılığının beklentilerin altında gerçekleşmiş olması nedeniyle, açıklanan 3Ç16 sonuçlarının Şirket hisseleri kısa dönem performansı üzerinde olumsuz etkisi olmasını beklemekteyiz.

Satışlar planlanmayan etilen ünitesi üretim duruşu ile azalırken, operasyonel karlılık daraldı – Petkim’in satış hacmi 3Ç16’da yıllık bazda %21.9, bir önceki çeyreğe göre ise %21.0 azalarak 365bin ton olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde etilen ünitesinde planlanmayan duruş nedeniyle, Şirket’in KKO’nı hesaplamalarımıza göre %83’e gerilemiştir (2Ç16: %97, 3Ç15: %81). Böylelikle Şirket’in satış gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre TL bazında %25.0 azalarak, piyasa ortalama beklentisi olan TL1,136mn’un altında, TL969mn olarak gerçekleşmiştir. Petkim’in bu dönemde brüt kar marjında, 1Ç16 ve 2Ç16’daki sırasıyla yıllık 10.2 y.p. ve 4.5 y.p. artışlardan sonra, 1.1 y.p. daralma yaşanmış, ve %19.9 olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirlerindeki artışa kıyasla faaliyet giderlerinin görece olarak daha fazla artış göstermiş olmaları nedeniyle, FAVÖK marjı, önceki yılın aynı dönemine göre 2.3 y.p. daralarak hesaplamalarımıza göre %18.3 olarak gerçekleşmiştir. Petkim, 3Ç16’da, özellikle FAVÖK üzerinde US$20-25mn kadar negatif etkisi olduğu hesaplanan etilen ünitesindeki üretim duruşunun etkisiyle, piyasa ortalama beklentisi olan TL216mn’un (Şeker Yatırım T.: TL233mn) altında, yıllık %33.4 ve bir önceki döneme göre %27.6 azalışla TL177mn tutarında FAVÖK elde etmiştir. Şirket, 3Ç16’da TL4.3mn tutarında net diğer faaliyet geliri (3Ç15 net diğer faaliyet giderleri: TL 16.3mn) ve TL 3.3mn tutarında net finansal gelir (3Ç15: TL 16.9mn) kaydetmiştir. Petkim, bu dönemde TL18.0mn tutarında vergi gideri kaydetmiştir (3Ç15 vergi gelirleri: TL32.2mn). Böylelikle Şirket’in 3Ç16 net karı, önceki yılın aynı dönemine göre %50.4 azalış göstererek TL137mn olarak gerçekleşmiştir. Petkim’in net borcu, 3Ç16 sonu itibariyle hafif artarak TL559mn’a yükselmiştir (2Ç16 sonu: TL533mn).

Hedef fiyatımızı TL4.35 ve tavsiyemizi “TUT” olarak güncelliyoruz – 3Ç16’da etilen ünitesindeki planlanmayan üretim duruşu nedeniyle satışların ve operasyonel karlılığın beklentilerin altında gerçekleşmiş olması nedeniyle, Petkim için 2016 yılı satış gelirleri ve FAVÖK tahminlerimizi hafif olarak aşağı yönde revize etmekteyiz. Böylelikle Şirket hisseleri için TL4.35 hedef fiyata ulaşmaktayız. Petkim’in üretiminde planlanmayan duruşa neden olan arıza giderilmiştir; petrokimya endüstrisindeki olumlu trend ve TL’nin değer kaybı Petkim’in opersayonel performansı için olumlu faktörler olarak kalmaya devam etmektedir. Ayrıca Şirket’in Star Rafinerisi’nden pay alma ihtimali ve etilen-nafta spreadlerine bağımlılığını azaltarak karlılığını dengeleyecek diğer projeleri de, finansal performansı üzerinde olumlu etkide bulunabilecektir. Petkim hisseler hâlihazırda 2016T 8.2x ve 8.8x FD/FAVÖk ve F/K çarpanlarıyla işlem görmektedirler; yurtdışı eşleniklerinin ortalaması ise, sırasıyla 6.5x ve 12.1x seviyesindedir. Hedef fiyatımızın Şirket hisseleri için yaklaşık olarak %10 yükseliş potansiyeline işaret etmekte olması ile tavsiyemizi “TUT” olarak güncellemekteyiz.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!