Perakende Sektörü Raporu / Tacirler Yatırım – (05.02.2019)

Perakende Sektörü

Organize perakendeye geçiş ve enflasyonda görülen yükseliş gıda perakende sektörünün makro zorluklara rağmen 2018’de güçlü durmasını sağladı. Enflasyon üzeri ciro büyümesi ve operasyonel kaldıraç, yeniden yapılandırmanın katkısı ve geçici envanter gelirinin marjlara etkisi 2018’de karlılığı iyileştiren önemli unsurlar oldu. Gıda perakende sektörüyle ilgili olumlu görüşümüzü zayıf tüketici güvenine rağmen sağlıklı benzer mağaza büyümesi ve sürdürülebilir mağaza açılışları beklentisiyle devam ettiriyoruz. 28 Şubat – 6 Mart arası açıklanacak 4Ç18 sonuçlarının da güçlü geleceğini öngörüyoruz. ŞOK’u “AL” tavsiyesiyle araştırma kapsamımıza alıyor, Bizim Toptan için tavsiyemizi “AL”a yükseltiyor, Migros’da “AL” ve BİM’de “TUT” tavsiyelerimizi sürdürüyoruz. Sektör ortalamasının üzerinde büyüme gerçekleştireceği beklentisiyle ŞOK’u en beğendiğimiz hisse olarak seçiyoruz.

Organize perakendede büyüme trendi devam ediyor – Sektörün %41’ini oluşturan modern kanalda mağaza sayısı 2018’de %11 yükseldi. Yeni mağaza açılışlarında gıda-dışı perakendeciler, artan finansman maliyetleri nedeniyle daha temkinli davranırken gıda perakendecilerinden ŞOK ve BİM hızlı mağazalaşmaya devam ediyor. Migros inorganik büyümenin de katkısıyla mağaza sayısını artırırken, Bizim Toptan ürün ve müşteri portföyünde yeniden yapılandırmanın olumlu etkilerini finansallarına yansıtıyor. Özellikle 2019 ortasına kadar sürecek yüksek enflasyonun etkisiyle sağlıklı benzer mağaza büyümesinin devam edeceğini düşünüyoruz.

ŞOK’u “AL” tavsiyesi ve 14,5 TL fiyatla araştırma kapsamımıza alıyoruz – ŞOK modern perakendenin gelişmesinden olumlu etkilenirken, 2015’te yönetimin değişmesiyle gerçekleştirdiği yeniden yapılandırmanın etkisiyle büyüklüğünü ve verimliliğini artırdı. Mağazaların yarıya yakınında gerçekleşen yenilenmeyle beraber mağaza sayısı 2018 itibariyle 6.300’ün üzerine yükseldi ve şirket 2015-2018 döneminde ciroda %28 ortalama yıllık büyüme kaydetti. Şirketin yüklü finansal borcu da Mayıs 2018’de gerçekleşen halka arz sonrası nakit girişiyle önemli ölçüde azaldı. ŞOK’un önümüzdeki dönemde modern perakende sektöründeki gelişmeden en fazla olumlu etkilenecek şirket olacağını düşünüyoruz.

Riskler– Enflasyondaki gerileme, işsizlikteki artış ve personel ve enerji maliyetlerindeki artışın finansallara beklentimizin üzerinde olumsuz etkileri tahminlerimiz açısından risk faktörleridir. Ayrıca Migros ve ŞOK’ta olası hisse satışları, BİM, Bizim Toptan ve ŞOK’ta geri alınan payların olası satışları önemli risk unsurlarıdır.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.