Pegasus Hava Yolları 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (04.03.2020)

4Ç19 Finansal Sonuçlar – Sınırlı Negatif

AL
Hisse Fiyatı: 56,05 TL
Hedef Fiyat: 122,20 TL(GG*)
Getiri Potansiyeli: %118

 Beklentilerin altında net kar. Pegasus yılın son çeyreğinde, beklentimizin %75,6, ortalama piyasa beklentisinin %64,6 altında, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 137,8 milyon TL net zararın aksine 22,8 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin iştiraki Air Manas’ın satışı kaynaklı tek seferlik gider hariç düzeltilmiş net kar 51,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Beklentimizin üzerinde gerçekleşen net finansman gideri ve bağlı ortaklık satış zararı, beklentimizin altında gelen net karda ana etken oldu.

 Beklentiler ile uyumlu satış gelirleri. Son çeyrekte net satış gelirleri, beklentimiz ve ortalama piyasa beklentisi ile uyumlu, yıllık bazda %23,6 artışla 2.512 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yılın son çeyreğinde yan gelirler yıllık bazda %28,6, tarifeli dış hat ve iç hat yolcu gelirleri yıllık bazda sırasıyla %18,7 %34,0 artışlar gösterdi. Böylece yan gelirlerin toplam gelirler içerisinde payı yıllık bazda 1,2 puan artışla %29,4 seviyesine yükseldi. Birim dış hat yolcu geliri yıllık bazda 1,7 EUR iyileşme göstererek 4Ç19’da 54,8 EUR seviyesine yükselirken, birim iç hatlar yolcu geliri yıllık bazda 31,5 TL artarak 122,4 TL’ye yükseldi. Yolcu başına birim yan gelirler ise 4Ç19’da 15,3 EUR seviyesinde gerçekleşirken yıllık 2,4 EUR artış gösterdi. Böylece 2019’da yolcu başına birim yan gelirler 15,0 EUR seviyesinde olurken, şirket yönetiminin 2019 hedefi olan 13-14 EUR aralığının üzerinde gerçekleşti.

 FAVÖK beklentilerin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK yılın son çeyreğinde, beklentimiz ile uyumlu, ortalama piyasa beklentisinin %4,0 üzerinde, yıllık bazda %627,8 artışla 559,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. İç hatlar ve yan gelirlerin desteğiyle AKK başına birim gelir 4Ç19’da yıllık bazda %10,5 artışla 3,62€ seviyesine yükselirken, AKK başına birim gider yıllık %4,7 azalış gösterdi. Böylece birim gelir-gider makası artarak operasyonel karlılığı destekledi. Bu doğrultuda, FAVÖK marjı yıllık 18,5 puan artışla %22,3 seviyesinde gerçekleşirken, en yüksek son çeyrek FAVÖK marjı kaydedildi.

 Finansman gideri net karı baskılamaya devam etti. Operasyonel olmayan tarafta ise, geçen yılın aynı dönemine benzer şekilde 182,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşen net finansman gideri ve Air Manas’ın satışından kaynaklı 29,0 milyon TL seviyesinde gerçekleşen tek seferlik bağlı ortaklık satış zararı net karı baskıladı.

 Sonuçların hisse performansına sınırlı negatif yansıyacağını düşünüyoruz. Ortalama piyasa beklentisinin üzerinde gelen operasyonel kar rakamına rağmen beklentilerin altında gerçekleşen net kar rakamından dolayı, finansalların hisse performansına etkisinin sınırlı negatif olacağını düşünüyoruz. Mevcut durumda PGSUS için 12 aylık hedefimiz 122,20 TL. Ancak, şirketin bugün düzenleyeceği telekonferans sonrasında tahminlerimizi ve hedef fiyatımızı gözden geçirip güncelleme notu paylaşıyor olacağız.