Pegasus Hava Taşımacılığı 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (5.03.2024)

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2023/12 dönemine aittir.

Bu sonuçlar itibariyle şirketin: 2023 yılında net satışları reel olarak bir önceki yıla göre %65,1 artışla 70.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılında FAVÖK’ü reel olarak bir önceki yıla göre %53,4 artışla 21.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılında FAVÖK marjı reel olarak bir önceki yıla göre 233 baz puan düşüşle %30,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılında net karı reel olarak bir önceki yıla göre %194,5 artışla 20.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Sonuç: Şirket, 4Ç23’de 18.557 mn TL satış geliri (kons: 18.515 mn TL-Gedik: 17.812 mn TL), 3.618 mn TL FAVÖK (kons: 3.984 mn TL-Gedik: 3.714 mn TL) ve 11.861 mn TL net kar (kons: 1.851 mn TL-Gedik: 1.768 mn TL) açıklamıştır. 4Ç23’te toplam yolcu sayısı yıllık %15 artışla 8,13 milyon olmuştur. Şirketin uluslararası yolcu sayısı gelişimi, 9A23’te ana görünümü büyük ölçüde etkilemiş, 2023 yıl sonu rakamlarında bu etki devam etmektedir. Satış gelirleri 4Ç22’ye kıyasla %10 azalışla 609 milyon euro olmuştur. 4Ç23’te misafir başına yan gelir yıllık %10 düşüşle 24,3 euro olarak gerçekleşmiştir. RASK (arz edilen kilometre başına birim gelir) 4Ç22’ye kıyasla %23 gerilemeyle ile yaklaşık 4,17 euro olmuştur. Toplam maliyetler ise yıllık % 12 artışla 564 milyon euro olmuştur. Toplam CASK (arz edilen kilometre başına birim gider) yıllık %5 azalışla yaklaşık 3,86 euro olurken, yakıt hariç CASK yatay bir seyirle yaklaşık 2,30 euro olmuştur. RASK-CASK makası 4Ç23’te yaklaşık 0,31 euro (4Ç22: 1,37 euro), 2023’te ise yaklaşık 0,90 euro (2022: 1,21 euro) olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle 4Ç22’ye kıyasla düzeltilmiş FAVÖK %43 düşüşle 131 milyon euro olarak açıklanmıştır. Şirket 4Ç23’de 389 milyon euro net kar (4Ç22: 254 mn euro) açıklamıştır. Ertelenmiş vergi gelirleri net kara önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Çeyreklik olarak RASK-CASK makasının önemli ölçüde daralması ve euro bazında rakamlardaki yavaşlamanın devam etmesi nedeniyle finansal sonuçların ılımlı olduğunu düşünüyoruz. Daha olumlu bir tablo için şirketin RASK-CASK makasının özellikle düşük sezon dönemlerinde 1 euro üzerine çıkması gerekmektedir. Hisse son 12 aylık verilere göre 7,9x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım