Pegasus Hava Taşımacılığı 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Ahlatcı Yatırım – (5.03.2024)

Pegasus Hava Taşımacılığı [PGSUS] Şirket İncelemesi

Öneri: AL
Son Fiyat (TL) (Yazının Hazırlandığı Andaki) 827,50
Hedef Fiyat (TL) 1194,00
Yükseliş Potansiyeli 44%

Pegasus 4Ç23’de net karını yıllık bazda %186 artışla 11.86 milyar TL olarak açıkladı. Bu sonuç piyasa beklentisi olan 1.85 milyar TL’nin çok üzerinde gerçekleşti. Net karın beklentilerin çok üzerinde sonuç getirmesindeki ana etken, VUK bazlı hesaplarında uygulanan enflasyon muhasebesi uygulamasından oluşan 4Ç23 dönemine ait 11.1 milyar TL’lik ertelenmiş vergi gelirinin net karı yükseltici etkisi oldu. Pegasus’un bilançosunda fonksiyonel para birimi Euro olduğundan, enflasyon muhasebesi uygulamasının TFRS mali tabloları üzerindeki ana etkisi ertelenmiş vergi hesaplaması üzerinden ortaya çıkmaktadır.

Pegasus’un 4Ç23’de net satış gelirleri 4Ç23 döneminde bir önceki yılın aynı çeyrek dönemine göre %48.7 artışla 18.56 milyar TL olarak gerçekleşti. Pegasus’un dış hat misafir sayısı geçen yıla göre 4Ç23’de %14 artışla (4.85 milyon kişi), 2023 toplamında %24 büyüme (19,9 milyon kişi) kaydetti. İç hatta ise misafir sayısı geçen yıla göre 4Ç23’de %16 (3,2 milyon kişi) artarken, 2023 yılında yıllık bazdaki artış %10 (12 milyon kişi) olarak gerçekleşti.

Pegasus’un artan yolcu sayısında doluluk oranının yıllık bazda 1.1pp artışla %84,8’e ulaşılması etken oldu. 2023’de, 2019’a göre, AKK bazında toplam kapasite %32 artarken tarifeli yolcu birim gelirinde %50 büyüme kaydedildi. İç hat tarifeli birim geliri 4Ç23’de yıllık bazda %33,2 artışla 743 TL/Misafir, dış hat tarifeli birim geliri ise 4Ç23’de yıllık bazda %28.3 azalışla 66 Euro/Misafir oldu. 2023’de, 2019’a göre ise AKK bazında toplam kapasite %32 artarken tarifeli yolcu birim gelirinde %50 ilerleme kaydedildi. (2019:55.6 Euro – 2023: 83.4 Euro). 2023 yılında misafir başına yan gelirler ise bütçe hedefine paralel 25.4 Euro olarak gerçekleşti. Misafir başına yan gelirlerde 4Ç23’de 24.3 Euro ile 4Ç22’ye göre %10.33 azalış meydana geldi. Çeyreksel bazda yaşanan gelirlerdeki yıllık düşüşlerde pandemi etkisiyle oluşan normalleşmenin etken olduğu söylenebilir.

Pegasus’un FAVÖK’ü 4Ç23’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %8.8 azalışla 3,62 milyar TL oldu. Oluşan rakam 3.98 milyar TL olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Toplam faaliyet giderlerinin Euro bazında 4Ç23’te 4Ç22’ye göre %12 artış göstermesi ve maliyetlerde satış gelirlerine göre oluşan daha yüksek artış FAVÖK’deki gerilemenin nedenleri olarak gösterilebilir. Yakıt giderleri 4Ç23’de yıllık %4 artış gösterirken en yüksek artış %65 ile yolcu hizmet ve ikram giderlerinde gerçekleşti. Personel giderlerinde ise 4Ç23’de yıllık %15 azalış meydana geldi. 4Ç23’te yakıt hariç birim gider, personel giderlerinin Euro bazında azalmasının etkisiyle 4Ç23’de 2,30 Euro seviyesinde oluştu. Toplam birim gider ise jet yakıtı fiyatlarındaki düşüş etkisiyle 4Ç23’de yıllık %5 düşüşle 3,86 Euro’ya geriledi. Euro para birimi bazında FAVÖK, 4Ç23’de yıllık bazda %43 düşüşle 131 milyon Euro oldu. 2023 yılının tamamında ise FAVÖK değişim göstermeyerek 838 milyon Euro olarak açıklandı. FAVÖK marjı 2023’de %31,4 seviyesine ulaştı ve sektörün ortalama kârlılığının üzerinde gerçekleşti.

Pegasus ayrıca 2024 yılı için beklentilerini de paylaştı. Buna göre Şirket, 2024 için toplam AKK’de %10-%12 artış beklemektedir. Yan gelir/misafir kaleminde ise 2024’de ‘orta-yüksek tek haneli büyüme’ hedeflemektedir. 2024’de gider kalemlerinde “özellikle personel giderlerinde” artış yönlü baskının devam edeceğini tahmin eden Şirket yönetimi, yıl toplamında “yakıt-hariç CASK” parametresinde “orta-yüksek tek haneli artış” gerçekleşeceğini öngörmektedir. Ayrıca 2024’de 16 adet A321neo’nun teslim alınması, 7 adet B737-800 ve 1 adet A320-200’ün filodan çıkmasını hedeflemektedir.

Şirket için yaptığımız çalışma sonucunda 1.194 TL hedefi fiyat seviyesine ulaşarak “AL” tavsiyesi veriyoruz. Pegasus hisseleri bu hedefi fiyat seviyesi ile %44 yükseliş potansiyeline sahip olmaktadır.

Kaynak: Ahlatcı Yatırım