Pegasus Hava Taşımacılığı 2017/6 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (21.08.2017)

Pegasus Hava Taşımacılığı 2017/6 Aylık Bilanço Analizi

Kuvvetli operasyonel performans…

Öneri: AL
Hedef Fiyat: TL 29.20
Önceki Hedef Fiyat: TL 16.70

Pegasus Hava Yolları, 2Ç17’de, piyasa ortalama net kar beklentisi olan TL147mn’un üzerinde ve en yüksek beklenti olan bizim net kar tahminimiz TL160mn’a paralel olarak TL161mn tutarında net kar açıklamıştır. Pegasus, 2Ç17’de yıllık %53.4 yükselişle, piyasa ortalama beklentisi olan TL1,168mn’a paralel olarak (Şeker Yatırım T.: 1,197mn), TL1,223mn tutarında net satış gelirleri elde etmiştir. Ancak Şirket’in 2Ç17 FAVÖK’ü, TL112mn olan piyasa ortalama beklentilerinin üzerinde (Şeker Yatırım T.: TL100mn) TL121mn olarak gerçekleşmiştir (2Ç16: TL-61mn). Pegasus’un 2Ç17’de AKK başına elde ettiği birim gelirleri yıllık %19 yükselmiş, yakıt harici AKK başı birim maliyetleri ise yıllık %6 oranında azalmıştır. Şirket’in FAVÖKK marjı böylelikle yıllık 15.8 y.p. artış göstermiştir. Beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olan 2Ç17 sonuçlarının Şirket payları performansını olumlu etkilemesini beklemekteyiz.

FAVÖKK marjı oldukça kuvvetli, yıllık 15.8 y.p. artış göstermiştir – Pegasus’un 2Ç17’de dış hat yolcu birim gelirleri yıllık %8.9 oranında artarak €51.2’e yükselmiş ve iç hat yolcu birim gelirleri de yıllık %18.6 oranında yükselerek TL 81.4’e ulaşmıştır. Yolcu trafiğindeki %17.0 oranındaki artış ve yolcu doluluk oranlarındaki yıllık 6.8 y.p. yükseliş ile Şirket’in AKK başı birim gelirleri, yıllık %19 artarak €3.88’e yükselmiştir. Pegasus’un yakıt harici AKK başı birim giderleri ise, kur ve süregelen maliyet önlemlerinin etkisiyle yıllık bazda %6 gerileyerek €¢2.64 olarak gerçekleşmiş, AKK başı yakıt maliyetlerinin artış göstermesiyle toplam AKK başı birim maliyetler önceki yılın aynı dönemine ile benzer, €¢3.73 seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylelikle Pegasus’un 2Ç17 FAVÖKK marjı, hesaplamalarımıza göre yıllık 15.8 y.p. artış göstermiş ve Şirket, 2Ç17’de TL260mn tutarında FAVÖKK elde edebilmiştir. Satış gelirlerindeki kuvvetli artış sonucunda FAVÖK marjı da yıllık 17.6 y.p. artış göstermiş ve Pegasus 1Ç17’de TL121mn tutarında FAVÖK elde etmiştir. Şirket’in 2Ç17 sonundaki net borcu, iki uçak satışı sonucunda TL587mn tutarındaki nakit girişinin etkisiyle TL1.6mlyr’a gerilemiştir (1Ç17 sonu: TL2.4mlyr).

Pegasus için pay başına hedef fiyatımızı TL 29.20 olarak güncelliyor ve önerimizi “AL”‘a yükseltiyoruz – 2Ç17 finansal sonuçlarının açıklanmasından sonra, Pegasus, yıl sonu için beklentilerini iyileştirmiştir. Şirket, yıl sonu hedeflerindeki diğer değişiklikler sonrasında FAVÖKK marjı hedefini %15-%16’dan %21-%22 aralığına yükseltmiştir. Yakın dönem tahminlerimizde güncellemeler ile, Şirket payları için TL 29.20 hedef fiyat belirlemekte ve tavsiyemizi “AL” olarak güncellemekteyiz.

Raporun tamamı için tıklayın.