Pegasus 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Alnus Yatırım – (5.03.2024)

Finansal Değerlendirme Raporu

Tavsiye : AL
Son Kapanış Fiyatı(TL) : 836.00
Hedef Fiyat(TL) : 1310.00
Potansiyel Getiri(%) : 56.70

PGSUS’un, 2023/12 dönemi finansallarını incelediğimizde;

 Şirketin ‘Hasılat’ı, senelik bazda 27,8 Milyar TL(yüzde 65,0) düzeyinde artış gösterirken; yüzde 57,3 civarında artış gösteren tarifeli uçuş gelirlerinin coğrafi dağılımında ise; yüzde 62,6 ile Avrupa kıtası başı çekti. Hasılat’taki yüzde 65,0’lik artışa karşın, yakıt giderleri öncülüğünde yüzde 72,4 oranında artan ‘Satışların Maliyeti’ kalemi; ‘Brüt Kâr’daki artışın yüzde 45,3 civarında olmasında önemli rol oynadı.

 Şirketin ‘Faaliyet Giderleri(Genel Yönetim, Pazarlama-Satış-Dağıtım ve Araştırma-Geliştirme)’, geçen yılın aynı dönemine(2022/12) göre yüzde 54,2 oranında(1,05 Milyar TL civarında) artarken; büyük oranda kur farkı giderlerini yansıtan ‘Diğer Net Esas Faaliyet Giderleri(-)’ kaleminde ise 41,3 Milyon TL’lik oldukça sınırlı azalış görülmüş durumda. Büyük oranda hasılattaki artışı yansıtan ‘Esas Faaliyet Kârı’nda 3,4 Milyar TL ve ‘FAVÖK’ tutarında 7,5 Milyar TL civarında artış oluşmuştur.

 Diğer yandan, büyük oranda Kur Korumalı Mevduat faiz geliri ve Eurobond faiz geliri gibi unsurların etkili olduğu ‘Net Yatırım Faaliyet Gelirleri(+)’; senelik bazda 893,6 Milyon TL artış gösterirken, büyük oranda kur farkı gelir/gideri ve faiz 7.00 gelir/gider mahsubunu gösteren ‘Net Finansman Giderleri(-)’ kalemi ise; 810,3 Milyar TL artmıştır. Önceki yılda(2022) 481,2 3.18 Milyon TL civarında ‘Ertelenmiş Vergi Geliri’ elde eden şirket, 1.22 cari yılda(2023) ise 10,8 Milyar TL civarında oldukça yüksek 0.51 ‘Ertelenmiş Vergi Geliri’ elde etmiş ve yüzde 194,4 oranında artan ‘Net Dönem Kârı’ da, bu durumdan doğrudan(ki, Net Dönem Kârı’ndaki senelik artış miktarı 13,8 Milyar TL’dir) etkilenmiştir.

 2023 yılında, toplam AKK(kilometre başına arz edilen koltuk) yüzde 22 oranında artış gösterirken; dış hat AKK’sindeki artış oranı yüzde 24 olmuş ve Pandemi öncesindeki yıl olan 2019’a göre yüzde 54 oranında artmıştır. Toplam misafir sayısı; senelik bazda yüzde 19 oranında artarken, dış hat konma başına misafir miktarı ise; 2022’deki 161 seviyesinden 169 düzeyine ulaşmıştır.

 Şirket, 2024 yılında; toplam AKK’de yüzde 10-12 bandında artış öngörmekte. Piyasa genelindeki ‘dengeli’ talep-kapasite arzı beklentisinin; 2024 yılı için yolcu birim gelirleri açısından yatay seyir sinyali verdiğini belirten şirket, yan gelir/misafir kaleminde ise; orta-yüksek tek haneli büyüme öngörmektedir. 2024 gider kalemlerinde; -özellikle personel giderlerinde- artış yönlü baskının devam edeceğini de tahmin eden şirketin, yakıt hariç CASK(AKK başına birim gider) parametresindeki beklentisi ise; orta-yüksek tek haneli artış yönünde. Şirket ayrıca, 2024 yılında global ölçekte en yüksek FAVÖK marjına sahip havayolları arasında olmaya devam edileceğini öngörmekte.

 Şirket hisseleri için, 12 aylık periyodu kapsayan fiyat hedefimizi; ‘’AL’’ tavsiyesi ile 1.310,00 TL olarak belirliyoruz.

Kaynak: Alnus Yatırım