Oyak Çimento ve sektör gelişimi

Oyak Çimento ve sektör endeksi

Genel bakışımız varlık fiyatlandırmalarının döngüden ibaret olduğu şeklindedir. Aralık 2020 yazımızda Oyak Çimento için de benzer düşüncede yazmıştık: gelinen noktaya bakınca değişmeyen durumu görüyoruz. Hissenin bulunduğu BIST50 endeksi içinde o tarihten bugüne en çok kazandıranlar arasında 13. sıradadır: % 497. Gelişen enflasyonu ve satın alma gücünü baz alırsak “bütçe dengeleyici” olduğunu görmekteyiz. Bu tür reel dengeleyicilerin makro verilerle belirlenmesi giderek zorlaşırken döngüsel bakmanın ama bunu yaparken de radikal yaklaşım sunulması gereklidir. Elbette bundan sonraki sorulardan önemlileri sektörün geleceğiyle ilgili olacaktır: taş ve toprak sektörü (XTAST) , 2008 emlak krizinden bu yana gelişen trendin parçası olmaya devam edecek midir? Krizle birlikte mali sektör performansı gerilemeye başlarken, sanayi sektörü alt kırılımlarındaki hareketlenme “yeni bir yapılanma” hikayesini tarif etmeye başlamıştı.

Bundan sonrasında bu kırılımlardaki fabrikaların “kapasite kullanım” performansları geçmişe göre daha olumlu gelişebilir mi ? Bu soruda yine döngü bazlı radara yakalanabilir olacaktır: çünkü benzer davranış kalıpları benzer sonuçlar doğuracaktır. Davranış kalıplarını formasyonlar ötesinde görmekteyiz.

Oyak Çimento üzerinden genel tabloyu biriken veriler üzerinden etkisel bakışla görmeye devam edelim.

Biriken her verinin zamansal ağırlığı vardır ve etkisi artar

Taş ve toprak sektörü – bankacılık sektörü arası döngüler üzeriden bakarsak: bankacılık sektörün temmuz 2019’la birlikte ezilmeye başladığını ve göreceli olarak derin kayıp oluşturduğunu görüyoruz. Temmuz 2019 – mart 2021 arası taş ve toprak sektörü göreceli performans 5 misline yaklaşmıştır. Bir başka deyişle: temmuz 2019da portföyünü bankacılıktan çıkartıp alternatif sektöre göre tasarlamanın getirisi “açık ara” yüksek kalmıştır. Bu “açık ara” fark makro veya temel bakışla açıklanabilir olmaktan halen uzaktır.

Model bakışımız bu “açık ara getiri” halini geçmiş verinin zamansal değeriyle açıklanabilir görüyoruz. Benzer zamansal etki oluşunca tekrarlanabilir durumlar görmeye devam edeceğiz.

Benzer sektör tercihlerine göre “göreceli” performans halinde bu tercihi belirleyen, modelimize göre, 2008- 2011 arası biriken sinyal dağılımı ve formlarıdır. Bunu grafiklere bakarak tespit etmek mümkündür ve üzerinde tartışma olmasına gerek yoktur: herkesin kabul edebileceği şekilde mutlak değerlerden bahsetmekteyiz.

Geçmişin pozitif etkisi ve gelecek 5 yıl

Göreceli getiriyi yüksek kılan gelişmeler hesaplamalardan, denklemlerden çıkmadığı gibi:

– geleceğe etkisi artarak devam etmektedir

– bu dağılım son yıllardaki getiri farkına rağmen etkisini yitirmiş değildir

– bu da demektir ki aynı kalıp devam edecektir

– ivmelenmiş getiri dönemlerde devam edecektir