Otokar 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (3.02.2023)

“Otokar’ın Son Çeyrek Net Dönem Karı 638,6mn TL İle Beklentilerin Biraz Üzerinde Gerçekleşti…”

Öneri “EKLE”
Kapanış Fiyatı: 925,00 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 1.050,00TL

Otokar’ın 2022 yılı son çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,6 oranında artarak 638,6mn TL’ye yükselmiş ve ortalama piyasa beklentisi olan 558mn TL’nin üzerinde gerçekleşirken, bizim beklentimiz olan 930mn TL’nin ise altında kalmıştır. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizden düşük ve operasyonel giderlerin beklentimizden yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Son çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in 2022 yılı net dönem karı %19 oranında artarak 1.239mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Otokar’ın 4Ç2022’de satış gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam satış adedinin %79 oranında artarak 1.332’ye yükselmesi ve kurlardaki artışın olumlu katkısıyla %144,3 oranında artarak 4.481mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan satışların maliyeti ise aynı dönemde %187,8 oranında artmış ve buna bağlı olarak brüt kar %86,1 oranında artarak 1.460mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da %42,8’den %32,6’ya gerilemiştir. Zırhlı araç dahil satış adetleri artmasına karşın, zırhlı araçların görece küçük 4×4’lerden oluşması (4Ç2021’de 8×8 teslimleri vardı) yanında artan otobüs satışlarının etkisiyle ürün miksindeki değişiklikler brüt kar marjının gerilemesinde önemli etken olmuştur. Operasyonel giderler ise aynı dönemde özellikle pazarlama giderleri kaynaklı %122,2 oranında artarken, diğer faaliyetlerden gelirler 160mn TL’den 296,4mn TL’ye yükselmiştir. Böylece Otokar’ın net faaliyet karı %59,5 oranında artarak 870,9mn TL’ye yükselmiştir.

Şirketin FAVÖK’ü de aynı dönemde %57,2’lik artışla 643,9mn TL’ye çıkmıştır. Ek olarak şirket iştiraklerden 4Ç2022’de 5,3mn TL gelir (4Ç2021’de 32,2mn TL idi)  kaydetmiştir. Finansman tarafında ise 396,5mn TL’lik gider (4Ç2021 143,2mn TL gider) kaydedilirken, 157mn TL’lik vergi geliri sonrası 4Ç2022 net dönem karı 638,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Otokar’ın hedef hisse fiyatını, iskonto oranındaki düşüş, tahminlerimizdeki güncellemeler ve piyasa çarpanlarındaki değişikliklere bağlı olarak, 610,00TL’den 1.050,00TL’ye yükseltiyoruz. Daha önceki “EKLE” önerimizi de koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım