Otokar 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (7.02.2022)

OTKAR – 4Ç21 Bilanço Analiz

Kapanış (TL) 365,00
Hedef Fiyat: 460,09 TL

Otokar (OTKAR) 4Ç21 dönemde yıllık olarak %76 artışla 525 milyon TL net kar açıkladı. Net kar 3Ç21 döneme göre %82 arttı. Piyasa beklentisi 308 milyon TL net kar yönündeydi. Bu açıdan bakıldığında net kar beklentinin üzerinde, güçlü geldi. Net kardaki pozitif sapmada, güçlü ciro ve ertelenmiş vergi gelirinin pozitif katkısı etkili oldu.

Güçlü Ciro… Net satışlar 4Ç dönemde yıllık olarak %58 artarak 1.834 milyon TL’ye yükseldi. Çeyreksel olarak ciro %87 artmış oldu. Piyasa beklentisi net satışların 1.626 milyon TL artması yönündeydi. 4Ç21 döneminde toplam 654 adet araç üretildi, toplam 743 araç satıldı. Otobüs satışları ciroda %39.5 pay ile geçen yılki performansını korudu. Zırhlı satışlar 2020 yılında %46.7’lik paya sahipken 2021 yılında %44.6’ya geriledi. Kamyon satışları ise %2.4’ten %3.3’e yükselmiş oldu. 2021 yılı ciro içindeki dağılım geçen yıla göre benzerlik gösterirken fiyat artışı ve kur etkisi cironun yükselmesinde etkili olmuş görünüyor.

FAVÖK… FAVÖK aynı dönemde %47 artarak 409 milyon TL oldu. 4Ç dönemde kar marjlarında yıllık 1 puan daralma söz konusu. Geçen çeyreğe kıyasla brüt kar marjı hariç kar marjlarında 0 ila 2 puanlık azalma gerçekleşti. FAVÖK marjı 4Ç dönemde yıllık olarak 1.6 puan azalmayla %22.3 olurken, geçen çeyreğe kıyasla 2.2 puan azaldı. Brüt kar marjı ise yıllık bazda 1.1 puan gerileyerek %42.7olurken, geçen çeyreğe göre 3.1 puan artmış oldu. Esas faaliyet karı yıllık olarak %54 artarak 386 milyon TL’ye yükseldi.

12 Aylık Sonuçlar… 2021 yılının tamamına baktığımızda, şirketin satış gelirleri yıllık bazda %55,0 artışla 4,5 milyar TL’ye yükseldi. Brüt kar marjı – 3,0 puan azalışla %38,1 seviyesinde, FAVÖK marjı 2,9 puan azalışla %20,2 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK yıllık bazda %35,9 artış gösterdi ve 912,6 milyon TL olarak hesaplandı. Bu sonuçlarla birlikte şirketin 12 aylık net dönem kari %68,5 artışla 1,0 milyar TL’ye yükseldi.

Geçen yıla göre yurt içi ciro % 75 ve ihracat cirosu %49 artış gösterdi. 2021 yılında ihracatın payı toplam ciro içinde %73 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl %89’da olan özkaynak karlılığı, bu yıl %98’e yükseldi. Bu her 100 TL özkaynakta 98 TL kar elde edildi anlamına gelmektedir. Ayrıca şirketin özsermaye karlılığı aktif karlılığından daha yüksek. Dolayısıyla bu durum otomatikman şirketin borçluluk durumundan olumlu yararlanmasına zemin hazırlıyor.

Net borç pozisyonu… Otkar 4Ç21 döneminde 1.733 milyon TL net borçlu konumunda. Net borç geçen çeyreğe kıyasla 216 milyon TL artmasına karşın 2.2x seviyesinde olan Net Borç/FAVÖK ideal seviyelerde görünüyor. Şirketin borçluluk seviyesinde her hangi bir sorun yok. Cari oran 1.1, likidite oranı ise 0.54 ile normal seviyelerde.

Şirketin nakit değerleri arttı… Şirketin nakit değerleri 2020 yıl sonuna göre 127,4 milyon TL artarak 644,9 milyon TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 952,8 milyon TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden 311,4 milyon TL nakit çıkışı olurken finansman faaliyetlerinden 270,8 milyon TL nakit çıkışı oldu.

Kesinleşen Siparişler… 2021 yılında teslimatları doğrudan Otokar’a ait toplam 2.163 milyon TL kesinleşmiş sipariş tutarı elde edildi. Toplam tutarın 20 milyonu USD, 606 milyonu da TL’dir. Bakiye siparişler; 8×8, 4×4 zırhlı araçlar ve otobüs siparişlerinden oluşmaktadır.

2021 yılı itibari ile OTKAR’ın 5.434 milyon TL döviz açığı bulunuyor. Geçen çeyrek bu rakam 4.350 milyon TL döviz fazlası yönündeydi.

Değerlendirme & Hedef Fiyat… Otkar’ın 4Ç21 dönemi finansallarını güçlü bulduk. Endeks altı getiri sunan OTKAR’ın tarihsel çarpan ortalamaları göre iskontolu görünüyor. İstikrarlı kar payı dağıtımı ile hissedarlarına yüksek katma değer sunan OTKAR’ı beğenmeye devam etmekle birlikte yeni siparişlerinin ileride potansiyel sağlayacağını düşünmekteyiz. Tarihsel ortalamalarına göre hala cazip bulunan hisse için Borsa’da yaşanabilecek satış baskısının uzun vadeli alım fırsatı olabileceğini düşünüyoruz. OTKAR için 12 aylık hedef fiyatımızı 396,23 TL’den 460,09 TL seviyesine revize ediyoruz. Mevcut Borsa kapanışı olan 365 TL seviyesi dikkate alındığında %26 yükseliş potansiyeline denk geliyor.

Kaynak: İntegral Yatırım