Ortodoks sisteme geçişte enflasyon hedeflemesi yaklaşımı

Seçim uykusundan uyandık ve artık ekonomi cephesinde bambaşka bir yaklaşımın sinyallerini alıyoruz. Sinyal olarak ifade etmemdeki neden henüz bir ekonomi programının açıklanmamış oluşudur ancak mevcut olanın tersine yani konvansiyonel bir yaklaşıma geçileceği algısı da bir takım sonuçlar nedeniyle gerçekçi bir yaklaşım olacaktır. Neden ve sonuçlar kısmını çok anlattık ancak çift taraflı nedensellik ilişkisi içinde olan (yani hem sebep hem de sonuç) bir gerçeğimiz var ki o da çok yüksek enflasyon…

Dolayısıyla yeni ekonomi programında önceliğin enflasyonla mücadele olacağını tahmin ediyorum. Bu mücadele verilirken hangi yaklaşımın benimseneceği konusunu biraz irdelemek istersem karşıma enflasyon hedeflemesi çıkıyor. “Enflasyon hedeflemesi yaklaşımı” hükümet programlarında verilen düşük enflasyon hedefleri ya da merkez bankalarının tanımlamasında yapılan sayısal hedefe ulaşmaktan bağımsız bir para politikası stratejisidir ve fikir babası da Columbia Üniversitesi’nden Prof. Dr. Frederick Mishkin olarak biliniyor. Kendisi aynı zamanda Fed’in eski başkan yardımcılarından… (Faydalanmak isteyenler için Para Politikası ve finans piyasaları alanında Türkçe’ye çevrilmiş kitapları bulunuyor.) Mishkin’e göre bir para politikası stratejisi olarak enflasyon hedeflemesi beş ana unsuru ihtiva ediyor ve bizdeki ekonomik tabloya ilişkin notlarımla sıralayacak olursam;

1. Enflasyon için orta vadeli sayısal bir hedefin kamuoyuna ilan edilmesi (TCMB’nin yüzde 5 enflasyon hedefi var ancak orta vadede yüzde kaça indirileceği yönünde açıklama)

2. Para politikasının birincil, temel amacının fiyat istikrarı olarak belirlendiğinin kurumsal taahhüdü (diğer amaçlardan büyüme ve yüksek istihdam bunun gerisinde kalır ki bu Türkiye’nin gelişen ülke yapısına zarar verici en önemli çelişkidir.)

3. Para politikası araçlarının belirlenmesinde sadece parasal büyüklükler veya döviz kurlarının değil, birçok değişkeni içeren bilgilere dayalı bir stratejinin izlenmesi, (maliye politikalarıyla da örtüşen kısım..)

4. Merkez bankasının amaçlarına, aldığı kararlara ve bunların nedenlerine ilişkin olarak kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmesi, iletişim kurması yani şeffaf bir para politikası izlemesi,

5. Merkez bankasının enflasyon amaçlarına ulaşılmasında hesap verebilirliğinin artırılması. (Rezerv konusu..)

Yazının devamı için TIKLAYINIZ!