Migros 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (03.03.2020)

4Ç19 Finansal Sonuçlar – Negatif

AL
Hisse Fiyatı: 22,28 TL
Hedef Fiyat: 30,24 TL
Getiri Potansiyeli: %36

 Beklentimizin üzerinde net zarar. Migros yılın son çeyreğinde, ortalama piyasa beklentisi olan 227 mn TL ve beklentimiz olan 236 mn TL’lik net zarar beklentisinin üzerinde 290 mn TL net zarar açıkladı (4Ç18’de: 371 mn TL net kar). Beklentimizin üzerinde gerçekleşen net zararda tahminimizin altında gerçekleşen operasyonel kar ve beklentimizin üzerinde gerçekleşen net finansman gideri etkili oldu. 4Ç19’da 359,5 mn TL seviyesinde beklentimizin üzerinde gerçekleşen net finansman gideri, Migros’un beklentimizin üzerinde net zarar açıklamasında etkili oldu.

 Ciro beklentiler ile uyumlu. Satış alanında yıllık %2,6 seviyesinde gerçekleşen büyümeye ek olarak, mevcut Migros mağazalarındaki güçlü müşteri trafiğinin desteğiyle, 4Ç19’da konsolide net satış gelirleri hem bizim hem de piyasa ortalama beklentisi ile uyumlu, yıllık bazda %21,8 artarak 5.997 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Migros, son çeyrekte gıda enflasyonundaki yavaşlamanın etkisiyle %21,8 ciro büyümesi sergilese de, 2019 itibariyle %23,9 ciro büyümesi kaydederek şirket yönetiminin yıl sonu hedefi olan %23-25 ciro hedefinin yakalamayı başardı. Migros’un toplam FMCG pazarında 2018’de %7,1 olan pazar payı 2019’da %7,8’e yükselirken; modern FMCG pazarındaki payı da söz konusu dönemde %16,7’den %17,4’ye yükseldi.

 Beklentilerin altında operasyonel karlılık. Kira sözleşmelerinin aktifleştirilen maliyetlerinin vadeleri boyunca bilançoya dahil edilmesiyle TFRS 16 etkisi dahil operasyonel karlılık beklentimizin %13,3, ortalama piyasa beklentisinin ise %10,5 altında yıllık bazda %22,2 artışla 434,9 mn TL seviyesinde gerçekleşirken; FAVÖK marjı da piyasa beklentisinin 1,0 puan, bizim beklentimizin ise 1,2 puan altında %7,3 seviyesinde gerçekleşti. Taze ve temel ürünlerde rekabetçi fiyatların etkisiyle 4Ç19’da brüt kar marjı yıllık bazda 1,7 puan daralarak %25,3 seviyesinde gerçekleşirken, faaliyet giderlerinin net satışlara oranı da yıllık 0,4 puan düşüşle %20,8 seviyesine geriledi.

 IFRS etkisi hariç net borç değişmedi. Şirketin 2019 sonu itibariyle net borcu kira sözleşmelerinin aktifleştirilen maliyetlerinin borçluluğa yansıtılmasının da etkisiyle, 9A19’daki 5,24 mlr TL seviyesinden 2019 sonunda 5,17 mlr TL’ye hafif geriledi. Bu etki hariç baktığımızda da, 9A19’daki 2,06 mlr TL seviyesini 2019 sonu itibariyle koruduğunu söyleyebiliriz. 9A19’da TFRS 16 dahil 462 mn euro seviyesinde bulunan borç, 2019 sonu itibariyle 430 mn euro seviyesine gerilerken, söz konusu dönemde TL borcu ise 1.484 mn TL seviyesinden 1.748 mn TL’ye yükseldi.