Migros 2018 / 12 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (06.03.2019)

4Ç18 Değerlendirme – Pozitif

Öneri: AL
Hisse Fiyatı : 15,88 TL
Hedef Fiyat : 32,80 TL
Getiri Potansiyeli %107

Migros altı çeyreklik dönemin ardından kara geçti. Migros yılın son çeyreğinde, bizim beklentimiz olan 534 mn TL ve piyasa ortalama beklentisi olan 482 mn TL’nin altında, 359 mn TL net kar açıkladı (4Ç17’de: 206 mn TL net zarar). 4Ç17’de 279,6 mn TL seviyesinde gerçekleşen net finansman giderinin, 4Ç18’de 333,3 mn TL net finansman gelirine dönüşmesi şirketin altı çeyreklik dönemin ardından kar açıklamasında etkili olurken, 119,6 mn TL’lik maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin değer düşüklüğü net karın beklentimizin altında kalmasında etkili oldu. Net kar beklentimizden ve piyasa ortalama beklentisinden daha düşük gerçekleşse de, operasyonel karlılıkta ve marjlardaki iyileşmeyi olumlu buluyor; finansal sonuçların hisse performansına pozitif yansıyacağını düşünüyoruz. Şirket yönetimi 4Ç18 sonuçlarının ardından, 2019 beklentilerini de paylaştı. Şirket yıl içinde 100 yeni mağaza açmayı hedeflerken, konsolide satış büyüme hedefini %20, VAFÖK marjını ~ %6,0 olarak beklediğini duyurdu. Şirketin açıkladığı 2019 hedeflerinin beklentilerimiz ile uyumlu olması nedeniyle, hisse başına 12-aylık hedef fiyatımız olan 32,80 TL’yi koruyor, ‘AL’ yönündeki tavsiyemizi yineliyoruz ve mevcut seviyelerin hisseye giriş için cazip seviyeler olduğunu düşünüyoruz.

Güçlü ciro büyümesi ve pazar payı kazanımı. Büyük m2’li Kipa mağazalarının negatif etkisine rağmen, olumlu talep koşulları ve yüksek enflasyon ortamının desteği ile yurt içi operasyonlarda kaydedilen güçlü satış performansının etkisiyle güçlü ciro performansı kaydedildi. 4Ç18’de konsolide net satış gelirleri hem bizim hem de ortalama piyasa beklentisiyle uyumlu, yıllık bazda %22,4 artarak 4.923 mn TL’ye yükselirken, bu güçlü artışta yurt içi satışlardaki güçlü performans etkili oldu. Migros’un toplam FMCG pazarında 2017’de %6,8 olan pazar payı 2018’de %7,1’e yükselirken; modern FMCG pazarındaki payı da 2017’deki %16,3’ten 2018’de %16,7’ye yükseldi.

Raporun tamamı için tıklayın.