Mavi Hisse Yorumu / Yapı Kredi Yatırım – (16.01.2023)

Güçlü nakit üretimi

Öneri AL
Kapanış Fiyatı TL115.00
Hedef Fiyat TL170.00
Potansiyel Getiri 48%

Mavi için “AL” tavsiyemizi ve 170 TL’lik hedef fiyatımızı yineliyoruz. Şirketin operasyonlarında ve finansallarındaki mevcut ivmenin, azalan oranda da olsa, 1Y23’te sürmesini bekliyoruz. Mavi’nin yılın ilk dokuz ayındaki ciro büyümesi, özellikle yurtiçi tarafta etkileyiciydi ve toplam cironun ~%65’ini oluşturan yurt içi perakende gelirleri, %143 arttı. Finansal tabloların ana teması, her zaman olduğu gibi, güçlü serbest nakit akışıydı. %21’lik SNA marjı yakalayan Mavi’nin net nakit pozisyonu (kiralama yükümlülükleri hariç) 1.13 milyar TL seviyesine yükseldi. 2022/23 hesap dönemi tahminlerimize göre, %15’e yakın SNA verimine sahip Mavi’nin işlem gördüğü ~3,0x FD/VAFÖK ve ~ 5,7x F/K çarpanlarını alım için uygun buluyoruz

2022’de güçlü nakit yaratımı. Mavi’nin manşet VAFÖK’ü, esas olarak personel, kira ve elektrik gibi artan işletme giderlerinin yanı sıra geçen yılın yüksek bazıyla, 9A22’de brüt kârından daha az büyüdü. Yine de, güçlü ciro büyümesi ve karşılaştırılabilir brüt kar marjındaki iyileşme, net kara büyük oranda yansıdı. %126’lık yıllık ciro artış tahminimiz yönetimin %120’lik öngörüsünün üzerindedir.

2023’te daha düşük marjlarla devam eden büyüme. Enflasyon ve bastırılmış taleple desteklenen yaklaşık %56’lık mevcut brüt kar marjı seviyesini geçici olarak değerlendiriyoruz. 2023 yılında, brüt kar marjındaki baskının, faaliyet giderlerindeki enflasyonist artışlar nedeniyle büyük oranda aşağı tarafa da yansımasını bekliyoruz. İleriki yıllarda, Covid öncesi zamanlara paralel olarak tahmin dönemimizde brüt kar marjında %50-%51 seviyelerini esas alıyoruz. Özetle, Mavi’nin büyüyen ölçeği, yenilenerek genişleyen ve daha yüksek marjlı ürünleri de içeren ürün gamı sayesinde, nakit yaratan karlı büyümesini devam ettirmesini bekliyoruz.

Kaynak: Yapı Kredi Yatırım