Aksa Enerji Hisse Yorumu / Yapı Kredi Yatırım – (16.01.2023)

Kapasite artışları devam ediyor

Öneri AL
Kapanış Fiyatı TL39.10
Hedef Fiyat TL63.90
Potansiyel Getiri 63%

Aksa Enerji için 12 aylık hedef hisse fiyatımızı 63.9 TL ve hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz. Aralık’21 tarihinden beri Model Portföyümüzde yer alan Aksen o günden bugüne %293 nominal ve %61 rölatif getiri sağlamıştır. Hisse 2023 beklentilerimize göre cazip diyebileceğimiz 5.5x FD/VAFÖK ve 6.2x F/K ile işlem görmektedir. En son açıklanan Kazakistan yatırımının finansmanının kapanması, enerji depolama yatırımı ve yurtdışındaki yatırımlarda potansiyel gelişmelerin hisse performansı üzerine katalizör olabileceğini düşünüyoruz.

2023 yılında yurtiçi satış hacminin artması bekleniyor – 2022 yılının son çeyreğinde Şirket’in 900 MW’lık doğal gaz santrali ve 270 MW’lık kömür santrali bakımda olduğundan, bu santrallerin katkısının sınırlı olmasını öngörüyoruz. 2Ç22’de Kıbrıs santralinde yaşanan bazı sorunlar da santralin tüm yıl katkısını üzerinde etkili olmuştu. Yurtiçi satış hacminin 2023’te söz konusu santrallerin daha yüksek katkısıyla yaklaşık %20 artarak 23 milyar kWs’e ulaşmasını bekliyoruz.

Yurtiçi kapasitesini artırmak için fırsatları yakından takip ediyor. Aksa Enerji, portföyünü çeşitlendirmek için yenilenebilir enerji alanında satın alma fırsatlarını değerlendiriyor. Buna ek olarak, Şirket’in Kazakistan yatırımından da kapasite artışları gündeme gelebilir.

Yeni dönem: Enerji depolama – Mevzuattaki değişikliklere göre, elektrik depolama tesisi kurma taahhüt eden yatırımcılar, rüzgâr ve güneş enerjisi santrali kurmak için ön lisans başvurusunda bulunabilecekler. Aksa Enerji de toplam kurulu gücü 1.8 GW olan enerji depolama tesisi kurmak ve rüzgar/güneş santrali yatırımları için ön lisans almak üzere EPDK’ya başvurdu. Bu alanda herhangi bir somut gelişmeyi olumlu değerlendiriyoruz.

Riskler: Beklenmeyen gecikmeler, yurtdışı yatırımlarında tahsilat riski, beklenenin üstünde yatırım harcamaları, Türkiye’de elektrik fiyatlarında olası keskin düşüş ve TL’nin USD karşında değer kazanması ana riskler arasında sayabiliriz.

Kaynak: Yapı Kredi Yatırım