Mavi Giyim Hisse Yorumu / Yatırım Finansman – (16.12.2020)

Önümüzde daha iyi bir yıl bulunuyor

Tavsiye: Endeks Üstü Getiri
Hedef Fiyat: 68,50 TL
Hisse Fiyatı: (15.12.2020) 50,95 TL
Getiri Potansiyeli: %34

2021’de toparlanmanın hızlı olabileceğini düşünüyoruz

2020’de AVM’lerin kapatılması, sokağa çıkma yasakları ve salgına bağlı diğer kısıtlamalardan MAVI negatif etkilendi. Bu sebeplerle 82 gün, bir başka deyişle bir çeyrek boyunca kapalı kalan Mavi mağazaları nedeniyle satışlar ve operasyonel kaldıraç beklentilerin altına geriledi. Okul sezonunun başlaması gibi satışları destekleyen dönemlerin eksikliği de satışları olumsuz etkiledi. 2020’de cironun yıllık %13 daralmayla 2,5mlrTL’ye gerilemesini ve FAVÖK marjının yıllık 6,1 puan gerilemeyle %16,3’e düşmesini bekliyoruz. Çıkan haberlere göre, yakın zamanda etkin aşılama başlayacak ve bu da MAVI operasyonlarını pozitif etkileyebilir. Böylece, %25 ciro büyümesi ve %21,6 FAVÖK marjı tahminiyle 2021’de hızlı bir toparlanma öngörüyoruz.

Rahat giyime geçiş artarken e-ticaret hızla büyüyor

Son yıllarda gözlemlediğimiz işyerlerinde daha rahat kıyafet kurallarına geçiş süreci salgınla daha da hızlandı. Evden çalışamayanlar için daha rahat bir iş ortamı sağlamak adına çoğu işyeri kıyafet kurallarını esnetti. Salgın sonrası, bazı işyerleri resmi kıyafete dönecek olsa da çoğunda rahat kıyafet kurallarının kalıcı hale geleceğini düşünüyoruz. Bu durumun da uzun vadede MAVI satışlarına olumlu yansıyabilir. Aynı zamanda, mağazalar kapalıyken online satışlarda yaklaşık %150 artış görüldü ve e-ticaret şirketin Türkiye cirosunun %10’una ulaştı (2019’da %3,4). Online satışlardaki hızlı artışın, şirketin faaliyet giderlerini düşürürken FAVÖK’ünü de desteklemesini öngörüyoruz. Online satışların şirketin Türkiye gelir büyümesinin üzerinde artmasını ve 2024’te %20’lik paya ulaşmasını bekliyoruz.

Zorluklara rağmen net nakit bilanço hedefine yakın

Net nakit pozisyonuna (finansal kiralama yükümlülükleri hariç) sahip bir bilanço şirket yönetiminin uzun vadeli hedeflerinden biridir ve 2019 sonunda şirketin net borcu 9mnTL’ye geriledi. Ancak, 2020 başında kapanan mağazalar nedeniyle net borç 1Ç’de 209mnTL’ye yükseldi. 2Ç ve 3Ç’deki kaldıraç eksikliğine rağmen, sıkı maliyet kontrolü ve dükkan sahipleriyle, kira koşulları için yapılan sürekli pazarlıklar sayesinde, Şirket 3Ç sonunda net borcunu 32mnTL’ye düşürdü. Satışların artmasıyla bazı maliyet kalemleri yükselse de kiralardaki tasarrufların kalıcı olacağını ve bunun nakit üretimine olumlu katkıda bulunacağını düşünüyoruz. 2021 başında Şirket’in nakit pozisyonu yüksek bilanço hedefine ulaşacağını düşünüyoruz. Sağlıklı bilanço 2022’den itibaren dağıtılmaya başlanacağını düşündüğümüz temettü ödemelerini de pozitif etkileyecektir.

Hedef fiyatımızı 68,5’e yükseltiyoruz, tavsiyemiz Endeks Üstü Getiri

2021 tahminlerimizdeki yukarı revizyon ve düşen net borçla MAVI için hedef fiyatımızı 55,5TL’den 68,5TL’ye yükseltiyoruz. %34 yukarı potansiyeline işaret eden yeni hedef fiyatımızla, tavsiyemizi Endeks Üzeri Getiri olarak sürdürüyoruz. Değerlememiz İNA (%75, %14 risksiz getiri oranı, %5 hisse risk primi) ve uluslararası benzerleriyle karşılaştırma (%25) metoduna dayanmaktadır. Tahminlerimize göre 2021 13,6x F/K ve 4,1x FD/FAVÖK çarpanları uluslararası benzerlerine göre %56 ve %75 iskontoya işaret etmektedir. Son 12 ayda MAVI BIST-100’e göre %17 daha düşük getiri elde etti.

Kaynak: Yatırım Finansman