Mavi Giyim Hisse Yorumu / Ak Yatırım – (08.12.2023)

Tavsiye: Endeks Üzerinde Getiri

Hedef Fiyat, TL 177.00
Güncel Fiyat, TL 106.20
Getiri Potansiyeli 67%

Yatırım teması:

Mavi, oldukça güçlü olan geçen yılın ardından 2023’e de güçlü bir başlangıç yaptı. Ücret artışları ve negatif reel faizlerin talebi halen canlı tutması, rekabet avantajları sayesinde pazar payı kazanımı ve online operasyonların güçlü katkısı sayesinde büyüme güçlü kalmaya devam ediyor. Yılın 2. yarısında artan faizler nedeniyle tüketimde bir yavaşlama öngörmekle birlikte 2023 yılında Şirket’in +%80 olan öngörüsünün üzerinde %87 satış büyümesi tahmin ediyoruz. Yılın 2. yarısında büyümede görece yavaşlama beklentimize rağmen rekabet avantajları sayesinde Şirket’in maliyet artışlarını büyük ölçüde fiyatlarına yansıtabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca yüksek büyümenin sağladığı operasyonel kaldıraç da marjları destekleyen bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Halka arzından beri marjlarını iyileştirmeye devam eden ve 2022 yılında tarihi yüksek marjlara ulaşan Şirket’in FAVÖK marjının güçlü kalmaya devam edeceğini öngörüyoruz. TFRS 16 sonrası manşet marjlarda bu yıl sınırlı 90 baz puan daralma öngörmekle birlikte değerlememiz için daha önemli olan TFRS 16 öncesi FAVÖK marjında herhangi bir daralma beklemiyoruz. 2024 yılında da maliyet baskılarına rağmen marjlardaki erimenin sınırlı olacağını düşünüyoruz.

Mavi 3Ç23 finansallarını 11 Aralık’ta açıklayacak. Eylül ayında yaptığımız tahminlerde 3Ç23 için 5,8 milyar TL satış, 1,42 milyar TL FAVÖK (TFRS 16 sonrası) ve 815mn TL net kar öngörmüştük. Yıllık bazda sırasıyla %80, %90 ve %82 büyümeye işaret ediyor. Tahminlerimizde revizyona gitmemiş olmakla birlikte enflasyon, kur ve giyim kredi kartı harcamaları gibi veriler tahminlerimize başta marjlar olmak üzere önemli yukarı yönlü riskler olduğuna işaret ediyor. Mavi’nin yılın ikinci yarısında dolar bazında tarihi yüksek satış, FAVÖK ve net kar ile en yüksek 2. yarıyıl kar marjına ulaşmasını oldukça olası görüyoruz.

Hisse performansını etkileyebilecek faktörler:

Pamuk başta olmak üzere hammadde maliyetlerinde düşüş, risk algısında iyileşme/yabancı sermaye girişi ve sektörde beklenen yeni halka arzlarda ortaya çıkabilecek daha yüksek değerlemeler olumlu etkileyebilecek faktörler olarak ortaya çıkıyor. Diğer taraftan talebin yavaşlaması en önemli risk faktörü olarak öne çıkıyor.

Değerleme:

2024 tahminlerimize göre 4,8 F/K ile uluslararası benzerlerine göre %50 iskontolu işlem görüyor.

Kaynak: Ak Yatırım