Mavi Giyim 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (15.03.2023)

4Ç22 Finansal Sonuçlar – Pozitif

AL
Hisse Fiyatı: 108,00 TL
Hedef Fiyat: 151,90 TL
Getiri Potansiyeli: %41

 Beklentilerin üzerinde net kar. Mavi 4Ç22’de piyasa ortalama beklentisi olan 256 mn TL ve beklentimiz olan 224 mn TL’nin üzerinde yıllık bazda %151,7 artışla IFRS 16 dahil 295 mn TL ana ortaklık net dönem karı açıkladı (4Ç21: 117 mn TL net kar). Beklentimizin üzerinde gerçekleşen net karda, ciro ve operasyonel karlılığın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili oldu. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen finansal sonuçların hisse performansına yansımasını ‘pozitif’ olarak değerlendiriyoruz.

 Devam eden yüksek enflasyon ortamında tüketici talebi güçlü seyretti. Mavi’nin 4Ç22’de konsolide gelirleri piyasa ortalama beklentisinin %8,3, bizim beklentimizin %8,4 üzerinde yıllık bazda %128,7 artışla 3.267 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Olumlu talep ortamı satışa dönüş oranlarını destekleyerek geçtiğimiz yılın son çeyreğinde de maliyet baskısını telafi etmeye yardımcı oldu. Satış büyümesinde fiyat artışının yanı sıra adet büyümesi de etkili oldu. Türkiye’de tüm ürün kategorilerinde adetsel büyüme gerçekleşti. Konsolide gelirlerin %83’ünü oluşturan Türkiye gelirleri yıllık %143 artışla 2.782 mn TL, yurt dışı gelirler ise yıllık %70 artış ile 485 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde global gelirin %66’sı perakende, %23’ü toptan, %11’i eticaret kanallarından gerçekleşti. Perakende kanal 2022’de yıllık bazda %146, toptan kanal %107, e-ticaret kanalı yıllık bazda %96 artış gösterdi. 2022’de 7 mağaza açılışı ve 5 mağaza kapanışı ile toplam perakende mağaza sayısı Ocak 2023 sonunda 329 oldu. Bu dönemde, 12 mağazada metrekare genişlemesi yapıldı ve toplam satış alanı 167.7 bin m2, ortalama mağaza büyüklüğü 510 m2 oldu.

 Ürün ve operasyonel giderlerde enflasyonist yüksek maliyetler devreye girdikçe marjlar normalleşme trendine girdi. Yüksek talebe karşılık veren yenilik ve çeşitlilik ile doğru ürün-fiyat stratejisi maliyet artışını telafi etmeye destek oldu. Etkin kampanya ve indirim yönetimi yapılarak indirim harcamaları azaltıldı. Böylece 2022’de brüt kar marjında 1,6 puanlık iyileşme gerçekleşti. 2022’nin son çeyreğinde ise yılın en yüksek ürün maliyet enflasyonu yaşandı ve brüt kar marjı 2021’in son çeyreğine göre 1,9 puan altında gerçekleşti. 4Ç22’de IFRS 16 etkisi dahil FAVÖK, piyasa ortalama beklentisi olan 601 mn TL’nin %5,4, beklentimiz olan 578 mn TL’nin %9,6 üzerinde 633 mn TL düzeyinde gerçekleşti. Marj tarafında, IFRS 16 dahil FAVÖK marjı artan maliyet baskısına rağmen, faaliyet giderlerinin etkin yönetimi sayesinde yıllık bazda 0,2 puanlık sınırlı gerileme ile %19,4 seviyesinde gerçekleşti.

 Güçlü net nakit pozisyonu korundu. Net nakit, finansal kiralama yükümlülükleri hariç bakıldığında, 31 Ocak 2023 sonunda 1.762 mn TL seviyesinde gerçekleşti (31 Ekim 2022 sonunda 1.134 mn TL, 31 Ocak 2021 sonunda ise 618 mn TL idi). Yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranı 2022 sonunda %2,8 ile 295 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 2022’de 194 mn TL net işletme sermayesi ihtiyacı oldu. 2022 yılındaki net işletme sermayesi ihtiyacı artan ürün maliyetleri ve bu maliyet artışını sınırlamak üzere alınan aksiyonlar nedeniyle gerçekleşti.

Bedelsiz sermaye artırımı ve temettü kararı açıklandı. Mavi Yönetim Kurulu %100 bedelsiz sermaye artırımı yapılmasına ve toplam dağıtılabilir karın %30’unun nakit temettü olarak 10 Mayıs 2023’ten itibaren dağıtılmasının Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verdi. Hisse başına brüt 4,32 TL, net ise 3,89 TL net kar payı ödemesine tekabül ediyor. Son kapanış fiyatına göre temettü verimliliğini %4 olarak hesaplıyoruz. Ayrıca şirket makro-ekonomik değişkenlerdeki belirsizlikler nedeniyle 2023 yılına ilişkin yönetim beklentilerini Haziran ayında ilk çeyrek sonuçlarıyla birlikte açıklayacaklarını bildirdi.

Mavi Giyim için 151,90 TL seviyesinde bulunan 12 aylık hedef fiyatımızı koruyor; TUT yönündeki tavsiyemizi ‘AL’a revize ediyoruz. Global markaların döviz bazlı fiyatlandırmaları sebebi ile tüketicilerin yerel markalara yönelmesi sayesinde pazar payını artıran Mavi Giyim’in kapasite planlaması, ham madde riskinden korunma, indirim ve etkin stok yönetimi sayesinde güçlü performansını sürdürmesini bekliyoruz. Artan fiyatlar ve güçlü müşteri talebiyle mağazalardaki trafik ve gelir büyümesi sayesinde 2023’te de güçlü finansal performansını sürdüreceğini öngörüyoruz. Mağaza trafiğindeki artışın ve yüksek satışa dönüş oranlarının, sepet büyümesi ile gelir artışını desteklemeye devam edeceğini düşünüyoruz. Emtia ve diğer girdi fiyatlarındaki enflasyonist görünüm şirketin marjlarını baskılayacak olsa da, etkin maliyet gider yönetimiyle kontrol altında tutabileceğini düşünüyoruz. Mavi Giyim için 151,90 TL seviyesinde bulunan 12 aylık hedef fiyatımızı koruyor; TUT yönündeki tavsiyemizi ‘AL’a revize ediyoruz.

Kaynak: Halk Yatırım