Marksist Ekonomi Nedir?

Marksist Ekonomi Yaklaşımı

Klasik ekonomi teorisine, kapitalizmin özünü ele alarak yöneltilmiş ilk ciddi karşı çıkış Marksist ekonomi teorisidir. Karl Marx, kapitalizmin temel öğelerine karşı çıkmış ve kapitalist sistemin, dengesiz iç dinamikleri nedeniyle uzun süre yaşayamayacağını ileri sürmüştür. Her ne kadar başlangıçta kapitalist ekonomi teorisinin eleştirisi olarak çıkmışsa da, zaman içinde Marksizm, çeşitli katkılarla kendi ekonomi teori ve politikasını ortaya koymuştur.

Marksist ekonomi teorisinin esasları arasında;

1. Planlama,

2. Piyasa mekanizması yerine planlanmış fiyatlar,

3. Özel mülkiyet yerine kamu mülkiyeti gibi hususlar öncelikle sayılabilir.

Marksist ekonomi politikası bu anlamda, piyasanın yerini, kamu kararlarıyla yönetilen ve yönlendiren bir üretim anlayışına dayalı merkezi bir sistemin aldığı bir politika yaklaşımını ortaya koymaktadır. Bu sistemde hiçbir şey piyasaya bırakılmamakta, büyük kararlar merkezi otorite tarafından alınmakta ve uygulamaya konulmaktadır.

Dr. Mahfi Eğilmez ve Dr. Ercan Kumcu-Ekonomi Politikası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir