Lokman Hekim Hisse Yorumu / Ak Yatırım – (8.05.2023)

Tavsiye: Endeksin Üzerinde Getiri

Hedef fiyat, TL/hisse TRY41.00
Son kapanış, TL/hisse TRY17.56
Yukarı potansiyel %133

Yatırım teması: Lokman Hekim’i beğenmemizin sebepleri: (1) Lokman Hekim İstanbul Hastanesi’nin (LH İstanbul Hastanesi) satın alınması, (2) sağlık turizmi gelirlerinin net satışlar içerisinde payının artması, (3) potansiyel yatırımlar, (4) hisse geri alımları ve (5) portföydeki diğer hastaneler için afiliasyon alınması potansiyelidir.

Hisse performansını etkileyebilecek faktörler: Başka hastanelerde afiliasyon alınması potansiyeli. Yönetim, Etlik ve Akay Hastaneleri için iş birliği almaya çalışmaktadır. Eğer söz konusu durum gerçekleşirse şirketin net satışları ve marjlarının olumlu etkileneceğini düşünüyoruz.

Üç potansiyel yatırım. 1) Yönetim, Akay Hastanesi’nin yatak kapasitesini 126’dan 150’ye çıkartacak bir yatırım üzerinde çalışmaktadır. İnşaat maliyetlerindeki artış ve yatırımın gerektirdiği inşaatın faaliyetleri durdurması gerektiği için yatırım süreci ertelenmiştir. 2) Yönetim, LH Üniversite Ankara Hastanesi’nin yatak kapasitesini 216’dan 230-235 seviyesine yükseltecek bir yatırım üzerinde çalışmaktadır. 3) Yönetim, güncel durumda 115 yatak kapasitesi ile faaliyet gösteren LH İstanbul Hastanesi’nin kapasitesini 200 yatak seviyesine çıkartmak için lisans satın almayı planlamaktadır. Söz konusu yatırımların etkisini modelimize henüz eklemedik.

Değerleme: Lokman Hekim’i değerlerken İNA ve 1-yıl ileri FD/FAVÖK çarpanı kullandık. İki yönteme de %50 eşit ağırlık verdik.

Kaynak: Ak Yatırım