Logo Yazılım Hisse Yorumu / Ak Yatırım – (8.05.2023)

Tavsiye: Endeksin Üzerinde Getiri

Hedef fiyat, TL/hisse TRY100.60
Son kapanış, TL/hisse TRY55.00
Yukarı potansiyel %83

Yatırım teması

Özellikle 2022’de 2021’e kıyasla marjlardaki düşüş nedeniyle, LOGO hisseleri yıllık bazda endeksin %32 altında performans gösterdi, ancak MPS listemize eklendiği Şubat 2023’ten bu yana hisse performansında bir miktar iyileşme görüyoruz. LOGO için olumlu duruşumuzu koruma sebeplerimiz; i) güçlü büyüme potansiyeli, ii) e-dönüşüm mevzuatlarını büyümeyi desteklemesi, iii) güçlü nakit yaratma kapasitesi. LOGO’nun faaliyet gösterdiği ülkelerde AB ortalamalarına kıyasla EAS pazarında daha düşük işletme uygulamaları penetrasyonu önemli bir büyüme potansiyeline işaret etmektedir (Türkiye %28, Romanya %17, AB ortalaması %40). EAS pazarının ve bulut hizmetlerinin, Türkiye’de 2021-2026 yılları arasında dolar bazında sırasıyla %6,4 ve %22,9 ve dünya çapında %8 ve %20,8 YBBO ile büyümesi bekleniyor. E-dönüşüm yükümlülüğü alt limitleri TL olarak belirlenmekte ve e-dönüşüm platformlarına ihtiyaç duyan işletme sayısı, hem TL’nin değer kaybetmesi hem de Türkiye’deki toplam işletmelerin yaklaşık %99’unu oluşturan KOBİ’lerin sayısının artması ile desteklenmektedir. Güçlü büyüme, dengeli Ar-Ge harcamaları ve kredi kartı alacaklarının erken tahsilatıyla kısmen desteklenen ihtiyatlı işletme sermayesi yönetimi sayesinde şirketin serbest nakit akışı, 2018 ile 2022 arasında dolar bazında 10’luk bir YBBO sağladı. Serbest nakit akışı 12A21’deki 38mn TL’den 12A22’de 189mn TL’ye yükseldi. Tahmin döneminde şirketin ortalama %12 FCF marjında faaliyet göstermesini bekliyoruz.

Hisse performansını etkileyebilecek faktörler

Güçlü beklentilerin gerçekleşmesi, TL’deki değer kaybı, daha sıkı e-dönüşüm düzenlemeleri ve ek Ar-Ge teşvikleri katalist görevi görebilir.

Değerleme

12A hedef fiyatımız olan 100,60TL’yi %86 yukarı potansiyeli ve ‘’Endeks Üzeri Getiri’’ tavsiyemiz ile beraber koruyoruz. Logo, küresel emsallerine %61 iskonto ile 4,9x 2023T FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görüyor.

Kaynak: Ak Yatırım