Lokman Hekim 2023 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Ak Yatırım – (23.05.2023)

1Ç23 Bilanço Değerlendirmesi

Endeksin Üzerinde Getiri
Cari Fiyat: 20,1 TL
Hedef Fiyat: 41,0TL

Beklentilere paralel sonuçlar…

• Lokman Hekim 1Ç23’de, beklentimizin %20 üzerinde fakat medyan beklentiye paralel 34 milyon TL net kar açıkladı. Beklentimizden 3 milyon TL daha yüksek finansal giderlere rağmen beklentimizden 4 milyon TL daha yüksek faaliyet ka rı, 2 milyon TL daha yüksek vergi gelirleri ve 2 milyon TL daha düşük azınlık payları sapmaya yol açtı.

• 1Ç23’denet satışlar beklentimizin %9 üzerinde yıllık %102 arttı. 2Ç22’de şirket LH İstanbul hastanesini satın almıştı. 1Ç23’de LH İstanbul hastanesi hariç net satışlar yıllık %62 arttı Mart 2023’de yapılan SUT ve Ocak 2023’te yapılan TTB fiyat düzeltmelerinin katkısı büyümeyi destekledi. Yabancı sağlık turizminin net satışlar içerisindeki payı %11.2 oldu. (1Ç22: %13.0)

• 1Ç23’de FAVÖK beklentimizin %3 altında, yıllık %57 arttı. 1Ç23’de LHİstanbul hariç FAVÖK yıllık %49 arttı. FAVÖK marjı yüksek elektrik, su giderleri, reklam giderleri, ücretlerdeki artışlar ve LH İstanbul’un olumsuz etkisi yüzünde yıllık 550baz puan daraldı. LH İstanbul hariç FAVÖK marjı yıllık 194 baz puan daralarak %22.7 oldu.

• 1Ç23’de net borç çeyreklik %2 daralarak 330milyon TL seviyesinde gerçekleşti.1Ç23’denet borç/FAVÖK çeyreklik bazda 2.0 seviyesinden 1.7 seviyesine geriledi.

Yorum: 1Ç23’de Lokman, beklentilerin üzerinde bir net satış performansıyla beklentilere paralel sonuç açıkladı. L okman için hedef fiyatımızı 41 TL seviyesinde sabit tutuyoruz. Şirket için “Endeksin Üzerinde Getiri” tavsiyemizi koruyoruz. Söz konusu haberi “Nötr” olarak yorumluyoruz.

Kaynak: Ak Yatırım