Logo Yazılım 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (03.11.2017)

Logo Yazılım 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi

3Ç17 Finansal Sonuçlar – Olumlu

Potansiyel Getiri: %15

Beklentilerin üstünde net kar

 Logo Yazılım, 3Ç17’de piyasa beklentisinin %52 üstünde 15mn TL net kar açıklamıştır. Net kar yıllık %2 artmıştır.

 Konsolide gelir beklentimiz, açıklanan rakamla uyumlu olmasına rağmen, daha güçlü faaliyet karlılığı ve operasyonel olmayan kalemler net karın tahminlerimizin üstünde gerçekleşmesine neden olmuştur.

 Logo Yazılım Eylül 2016’da Totalsoft hisselerinin %100’lük kısmını 30mn EUR bedelle satın almış olup finansallara tam etkisi 4Ç16’da yansımıştır. Bu sebeple finansalların yıllık olarak karşılaştırılması bir gösterge olmayacaktır. Ayrıca Logo’nun satışları bilişim sektörüne paralel mevsimsellik göstermektedir. Satışların ortalama %40-45’i son çeyrekte gerçekleşmektedir. Mevsimsellik nedeniyle, finansalların çeyreksel olarak karşılaştırılmasını anlamlı bulmuyoruz.

 Şirket’in konsolide gelirleri TotalSoft etkisiyle yıllık %51 artarak 57mn TL olmuştur. 9A17 itibariyle Logo’nun toplam gelirlerin %53’ü tekrarlanan satış gelirlerinden oluşmuştur. Tekrarlanan satış gelirlerinin %42’si ise LEM kontrat satışları oluşturmuştur.

 Logo 3Ç17’de yıllık %7 artışla 21mn TL FVAÖK kaydetmiş ve şirketin 9A17 FVAÖK’ü 62mn TL olarak gerçekleşmiştir. Totalsoft 9A17’de gelirlerin %32’sini ve FVAÖK’ün %2’sini oluşturmuştur

 Logo 3Ç17’de beklentilerin üstünde %37.4 FVAÖK marjı elde etmiştir. Ancak TotalSoft etkisiyle faaliyet giderlerindeki yıllık %80 artış, FVAÖK marjının yıllık 15.3puan daralmasına neden olmuştur. 9A17’de Logo Türkiye faaliyetlerinin FVAÖK marjı %53 olurken TotalSoft ise %2 olmuştur.

 Logo Yazılım bugün saat 17:00’de yatırımcılar için telekonferans düzenleyecektir. Logo Yazılım 2017 yılında 278mn konsolide gelir (178mn Logo Türkiye, 100mn Total Soft), 91mn TL konsolide FVAÖK (79mn Logo Türkiye, 18mn Total Soft) ve 62mn TL vergi önceki net kar beklemektedir.

 TotalSoft’un konsolide marjlardaki devam eden olumsuz etkisine karşın, 3Ç17 sonuçları net kar ve faaliyet karlılığı seviyesinde beklentilerin üstünde gerçekleşmiştir. Bu sebeple 3Ç17 sonuçlarının hisse etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.