Koza Altın 2022 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Ak Yatırım – (5.05.2022)

1Ç22 Bilanço Değerlendirmesi

Endeksin Üzerinde Getiri
Cari Fiyat: 172,2TL
12-ay Fiyat Hedefi: TRY228.00 (önceki TRY180.00)

Düşen nakit maliyetlerin etkisiyle net kar beklentilerin üzerinde

Koza Altın 1Ç22’de hem bizim 905mn TL’lik tahminimizin hem de piyasanın 911mn TL’lik tahmininin üzerinde 1058mn TL net kar (yıllık +%60) açıkladı. Tahminimizdeki sapmanın ana nedeni, bizim 850mn USD olan tahminimize kıyasla 766 USD olarak gerçekleşen nakit maliyetler oldu. Şirket, 4.4 milyar TL’lik nakdini vadeye kadar elde tutulacak kısa vadeli hazine bonolarına (4,1 milyar TL) ve devlet tahvillerine (522 milyon TL) dönüştürdü. Tahvil portföyünün efektif faizi %18- 24 seviyesinde. Şirketin net nakit varlıkları (tahvil dahil) 1Ç22’de 9,59 milyar TL seviyesine yükseldi (2021 net nakit: 8,84 milyar TL).

-Şirketin altın üretimi 1Ç22’de yıllık %7 gerileyerek 58,0 bin ons seviyesine geriledi. Çukuralan sahasından görece düşük tenörlü üretim düşüşün temel sebebi. Şirketin altın satışları 1Ç22’deki 63,9 ons seviyesinden 1Ç22’de 53,9 bin ons’a geriledi. 1Ç22 net satışlar, beklentilere paralel yıllık %66 artarak 1409mn TL’ye yükseldi (AK Yatırım: 1386mn TL ve Piyasa: 1409mn TL).

-1Ç22 FAVÖK yıllık bazda %101 artarak 830mn TL’ye yükseldi ve iyileşen nakit maliyeti nedeniyle tahminlerin üzerinde gerçekleşti (AK Yatırım: 685mn TL ve Piyasa: 704mn TL). Ons başına nakit maliyet, 1Ç20’deki 917 USD’den (2021 nakit maliyeti: 818 USD/ons) 1Ç22’de 766 USD’ye geriledi. Şirket, bağış giderlerini 3Ç21’de diğer faaliyet giderleri (nakit maliyetin bir parçası değil) altında raporlamaya başladığından nakit maliyetler yıllık bazda karşılaştırılabilir değil . Diğer yandan, 1Ç22 rakamları 2021’e kıyasla da iyileşmeye işaret ediyor ve şirketin maliyet düşürmek için bazı önlemler aldığını gösteriyor. Faaliyet giderleri, enflasyonist baskılara rağmen bir önceki çeyreğe göre %23 artarak 170mn TL’ye yükselirken, genel yönetim ve Ar-Ge giderlerinde sırasıyla %17 ve %30 arttı. Toplam personel sayısı 2624 kişiye geriledi (2021: 2664).

2021 yılsonu rezerv rakamları paylaşıldı: Koza Altın, yıllık raporunda 2021 yılsonu için güncellenmiş altın rezerv veril erini açıkladı. 2021’deki 245 bin ons üretime rağmen altın rezervi 2068 bin ons seviyesinden 2021’de 2077 bin ons’a yükseldi. Bu durum altın rezerv bazında 2020 yılına kıyasla 254bin ons (üretime göre düzeltilmiş) artış anlamına geliyor. Altın rezervlerindeki net değişim büyük ölçüde Çukuralan’daki (+225 bin ons) artıştan kaynaklanmakta. Mollakara’daki rezerv rakamı ise sondaj çalışmalarının neticesinde 383 bin ons seviyesinden 418 bin ons’a revize edildi.

Yorum ve tavsiye: Maliyet bazında gerçekleşen bir miktar normalleşme ve rezervlerdeki olumlu net değişim nedeniyle 1Ç22 sonuçlarına olumlu piyasa tepkisi bekliyoruz. Güncellenen 2021 rezerv rakamları, yeni makro varsayımlar ve 1Ç22 gerçekleşmelerinin ardından tahminlerimizi revize ettik. Koza Altın hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımızı 228,0 TL (önceki 180,0 TL) olarak güncelledik ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi koruyoruz. Şirket 2022 tahminlerimize göre 3.9x FD/FAVÖK ve 6.3x F/K çarpanlarıyla işlem görüyor. Hedef fiyatımızdaki yukarı revizyonun temel sebepleri rezervlerdeki iyileşme ve artan yatırım gelirleri.

Kaynak: Ak Yatırım