Günlük Hisse Yorumları / Deniz Yatırım – (5.05.2022)

ANSGR; 1Ç22 finansal sonuçları değerlendirmesi / olumlu

Tavsiye TUT
Fiyat/Hisse TRY6.15
Hedef Fiyat/Hisse TRY7.70
Getiri Potansiyeli 25%

Anadolu Sigorta 1Ç22 finansallarında 197 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin kar rakamı bir önceki döneme göre %8, geçen yılın aynı dönemine göre ise %19 oranında artarken bu dönemde öz sermaye karlılığı %22.0 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi 40 milyon TL zarar, biz ise 216 milyon TL net kar tahmin ediyorduk. Açıklanan net kar beklentimizin hafif gerisinde kalmış olsa da piyasanın zarar beklentisine rağmen açıklanan net kar hisse performansına olumlu yansıyabilir. Anadolu Sigorta için TUT olan tavsiyemizi korurken hedef fiyatımızı 7.70 TL hisse başına olarak güncelliyoruz (önceki: 7.40 TL).

AKSEN; Özbekistan santralleri bakanlık kabulü hakkında / sınırlı olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY16.65
Hedef Fiyat/Hisse TRY17.60
Getiri Potansiyeli 6%

Şirket, Özbekistan’da toplam 740 MW kurulu güce sahip olacak üç adet doğalgaz santrali yatırımının tamamına (Taşkent A- 240 MW kurulu güç, Taşkent B- 230 MW kurulu güç, Buhara- 270 MW kurulu güç) ilişkin Bakanlık Kabulü gerçekleştirildiğini açıklamıştır. Bahsi geçen santrallerin tümünde doğalgaz Özbekistan Hükümeti tarafından bedelsiz temin edilecek olup, üretilecek enerji satış fiyatı 25 yıllık ABD Doları bazlı alım garantisi kapsamında belirlenmiştir. İlgili açıklamanın AKSEN hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu bir etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

AGESA; 1Ç22 finansal sonuçları değerlendirmesi / olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY20.16
Hedef Fiyat/Hisse TRY32.20
Getiri Potansiyeli 60%

Agesa Hayat ve Emeklilik (Agesa) 1Ç22 finansallarında 242 milyon TL net kar açıkladı. Piyasadaki beklenti 182 milyon TL bizim beklentimiz ise 183 milyon TL idi. Şirketin açıkladığı net kar bir önceki döneme göre %129, geçen yılın aynı dönemine göre ise %93 oranında artış kaydetmiş dönemsel öz sermaye karlılığı ise %97.5 olarak gerçekleşmiştir. Piyasa beklentilerinin üzerinde açıklanan finansalların hisse performansı üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Agesa önerimiz AL hedef fiyatımız ise 32.20 TL’dir.

AKGRT; 1Ç22 finansal sonuçları değerlendirmesi / sınırlı olumsuz

Tavsiye TUT
Fiyat/Hisse TRY3.37
Hedef Fiyat/Hisse TRY4.10
Getiri Potansiyeli 22%

Aksigorta 1Ç22 finansal sonuçlarında 254 milyon TL zarar açıkladı. Piyasa beklentisi 125 milyon TL zarar, bizim beklentimiz ise daha sınırlı bir şekilde 13 milyon TL zarar idi. Devam eden riskler karşılığındaki 198.3 milyon TL’lik ve kazanılmamış primler karşılığındaki 220 milyon TL’lik artış toplam karşılık giderlerini yükselterek zarar rakamının beklentimizden daha fazla olmasına neden olmuştur. Aksigorta için önerimiz TUT hedef fiyatımız ise hisse başına 4.10 TL’dir.

EREGL; Telekonferans Notları

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY33.56
Hedef Fiyat/Hisse TRY43.80
Getiri Potansiyeli 31%

Genel değerlendirme: Ereğli Demir Çelik, yılın son çeyreğinde, yıllık bazda %115 artışla 5.626 milyon TL seviyesinde net kar açıkladı. Net kardaki artışta, operasyonel kardaki büyüme etkili oldu. Yılın ilk çeyreğinde satış gelirleri yıllık bazda %179 artarak 29.204 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda güçlü artış gösteren satış gelirlerinde yükselen birim fiyatlar etkili oldu. FAVÖK de yıllık %153 artışla 9.764 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 1Ç22’de FAVÖK marjı yıllık bazda 3,4 puan azalarak %33,4 seviyesine geriledi.

AYGAZ & KCHOL & TUPRS; Entek paylarının iştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla Tüpraş’a devrine ilişkin SPK başvurusunun yapılması / nötr

Aygaz
Bloomberg Kodu AYGAZ TI
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY32.60
Hedef Fiyat/Hisse TRY35.00
Getiri Potansiyeli 7%
HAO 24%
Piyasa değeri TRY9,780 mln

Koc Holding
Bloomberg Kodu KCHOL TI
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY40.20
Hedef Fiyat/Hisse TRY47.70
Getiri Potansiyeli 19%
HAO 22%
Piyasa değeri TRY101,943 mln

Tupras
Bloomberg Kodu TUPRS TI
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY234.20
Hedef Fiyat/Hisse TRY340.00
Getiri Potansiyeli 45%
HAO 49%
Piyasa değeri TRY58,648 mln

25.04.2022 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Koç Topluluğu enerji grubu şirketlerinin stratejik hedefleri doğrultusunda yapılandırma alternatiflerinin değerlendirilmesi sonucunda, Şirket aktifindeki Entek Elektrik Üretim A.Ş. (“Entek”) sermayesinin %49,62’sine denk gelen Entek paylarının iştirak modeliyle, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’ye (“Tüpraş”) kısmi bölünme yoluyla devredilmesine karar verilmiş olup, eşzamanlı olarak bağlı ortaklığı Aygaz A.Ş.’nin (“Aygaz”) aktifindeki Entek sermayesinin %49,62’sine denk gelen Entek payları da Aygaz tarafından ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla Tüpraş’a devredilecektir. Bu kapsamda Şirket, Aygaz ve Tüpraş tarafından hazırlanan duyuru metninin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu gelişme ilgili sürecin devamı niteliği taşıması dolayısıyla AYGAZ, KCHOL ve TUPRS hisseleri açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.

ISMEN; 1Ç22 finansal sonuçları değerlendirmesi / olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY20.54
Hedef Fiyat/Hisse TRY30.80
Getiri Potansiyeli 50%

ş Yatırım 1Ç22 finansallarında 558 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin kar rakamı bir önceki döneme göre %93, geçen yılın aynı dönemine göre ise %47 oranında artarken bu dönemde öz sermaye karlılığı ise %77 seviyesinde gerçekleşmiştir (Son 4 çeyrek: %55). 1Ç22 için piyasada bir beklenti yoktu, bizim beklentimiz ise 406 milyon TL seviyesinde idi. İş Yatırım için AL önerimizi koruyoruz, hedef fiyatımız ise 30.80 TL’dir.

VESBE; Tahminlerin altında kalan FAVÖK rakamına karşın beklentilerin üzerinde net kar / sınırlı olumlu

Vestel Beyaz Eşya 1Ç22’de 5.418 milyon TL satış geliri (Konsensus: 6.111 milyon TL / Deniz Yatırım: 6.007 milyon TL), 857 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 915 milyon TL / Deniz Yatırım: 928 milyon TL) ve 573 milyon TL net kar (Konsensus: 518 milyon TL / Deniz Yatırım: 534 milyon TL) açıkladı. Şirket’in FAVÖK rakamı tahminlerin hafif altında kalmasına karşın net kar beklentilerin %11 üzerinde açıklanmıştır. Bu çerçevede sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu bir etki yaratacağı düşüncesindeyiz.

VESTL; Zorlu Holding & Vestel Pay Satım Bildirimi / nötr

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY26.14
Hedef Fiyat/Hisse TRY34.50
Getiri Potansiyeli 32%

Zorlu Holding 28.04.2022 tarihinde, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da özel emir yöntemiyle 25 TL – 25,4 TL fiyat aralığından toplam 4.797.000 TL nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ sermayesindeki payı/oy hakkı 28.04.2022 tarihi itibarıyla %62,27’ye gerilemiştir. Satış fiyatı son hisse kapanış fiyatının %4-5 altında bulunmaktadır. İlgili haberi VESTL payları açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.

LKMNH; Lokman Hekim Engürüsağ Markasının Turquality Marka Programına alınması / sınırlı olumlu

▪ Ticaret Bakanlığı’na yapılan başvuru neticesinde Şirket’in “Lokman Hekim Engürüsağ” markasıyla TURQUALITY® Marka Destek Programı kapsamına alınması uygun görülmüştür. Bu çerçevede, 26.04.2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek harcama ve faaliyetler desteklenecektir. TURQUALITY®, markalaşma potansiyeli olan firmaların, tüm hizmetlerini kapsayacak şekilde gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli markalaşma programıdır. Şirket’in 2019 yılında 236,8 Milyon TL olan sağlık hizmeti cirosu %62 artarak 2021 yılında 383,4 Milyon TL ye ulaşmıştır. Cironun içerisinde %6,3 olan sağlık turizmi gelirleri, 3 yılda %190 artarak ciro içerisindeki payı %11,3 seviyesine yükselmiştir.

▪ Şirket, TURQUALITY® programının, Lokman Hekim markasının yeni üyesi Lokman Hekim İstanbul Hastanesi başta olmak üzere tüm hastanelerde sağlık turizmi alanındaki faaliyetlerini genişletmesini ve Lokman Hekim’in uluslararası arenada bilinirliği ile rekabet gücünü artırmaya yönelik hedeflerine katkı sağlamasını beklediklerini açıklamıştır. İlgili açıklamanın LKMNH hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu bir etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

TKFEN; Telekonferans Notları

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY19.65
Hedef Fiyat/Hisse TRY28.90
Getiri Potansiyeli 47%

Genel değerlendirme: Tekfen, yılın ilk çeyreğinde, yıllık bazda %74 azalışla 105 milyon TL seviyesinde net kar açıkladı. Aynı dönemde net kar marjı geçtiğimiz sene aynı döneme göre 8,9 puan azalarak %2,0 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde satış gelirleri yıllık bazda %40 artarak 5.296 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK de yıllık %82 azalışla 92 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 1Ç22’de FAVÖK marjı yıllık bazda 12,0 puan azalarak %1,7 seviyesinde gerçekleşti.

TOASO; Telekonferans Notları

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY78.65
Hedef Fiyat/Hisse TRY106.20
Getiri Potansiyeli 35%

Genel değerlendirme: Tofaş, ilk çeyreğinde, yıllık bazda %83 artışla 1.129 milyon TL seviyesinde net kar açıkladı. Aynı dönemde net kar marjı geçtiğimiz sene aynı döneme göre 1,1 puan artışla %10,6 seviyesine ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde satış gelirleri yıllık bazda %65 artarak 10.634 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK de yıllık %99 artışla 1.738 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 1Ç22’de FAVÖK marjı yıllık bazda 2,8 puan artarak %16,3 seviyesine ulaştı.

TSKB; 1Ç22 finansal sonuçları değerlendirmesi / olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY1.85
Hedef Fiyat/Hisse TRY2.60
Getiri Potansiyeli 41%

TSKB 1Ç22 konsolide olmayan finansallarında 606 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 607 milyon TL bizim beklentimiz ise 631 milyon TL idi. Bankanın net kar rakamı %92.5 ç/ç ve %168.2 y/y artarken, dönemsel öz sermaye karlılığı %33.4 olarak gerçekleşti. Banka bu dönemde ayrıca 215 milyon TL serbest karşılık ayırdı ve toplam serbest karşılık tutarı 655 milyon TL seviyesine yükseldi. TSKB için AL önerimizi koruyor, hedef fiyatımızı 2.60 TL’ye yükseltiyoruz (önceki: 2.10 TL).

TUPRS; Majör ürün karlılıklarında güçlü iyileşme / olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY234.20
Hedef Fiyat/Hisse TRY340.00
Getiri Potansiyeli 45%

▪ Tüpraş, yayımladığı Mayıs ayı yatırımcı sunumunda Nisan ayına ilişkin ürün karlılığı bilgilerini paylaştı. Buna göre, dizel ürün karlılığı Mart ayına göre 12,6 dolar/varil iyileşmeyle 44,2 dolar/varil seviyesine yükseldi (Nisan 2021: 4,1 dolar/varil). Jet yakıtı marjı da benzer şekilde iyileşerek Mart ayına göre 21,2 dolar/varil artışla 45,2 dolar/varil seviyesine yükseldi (Nisan 2021: 1,9 dolar/varil). Benzin ürün karlılığı da Mart ayına göre 12,2 dolar/varil artarak 24,7 dolar/varil seviyesinde gerçekleşti (Nisan 2021: 11,5 dolar/varil). Toplam satışlar içerisinde önemli bir paya sahip olmayan nafta, LPG ve yüksek kükürtlü fuel oil tarafında da yukarı yönlü seyir olduğunu söyleyebiliriz. Maliyet tarafına bakıldığında ise Ural petrol-Brent farkının Rusya-Ukrayna gerilimi nedeniyle oldukça genişlediğini, diğer bölge petrol fiyat farklarında ise daralmanın hakim olduğunu görüyoruz. Tüpraş’ın tüm ürün karlılıklarındaki iyileşmeleri olumlu karşılıyoruz.

▪ Ayrıca, Nisan ayı rakamları ile birlikte modelimizde revizyona gidiyoruz. Özellikle Ural dışı ağır-hafif petrol makaslarında yaşanan daralmalar ve artan doğalgaz maliyetine karşılık toplam satışlar içerisinde yaklaşık %73 ile önemli paya sahip olan dizel, benzin ve jet yakıtı marjlarında devam eden güçlenmeler çerçevesinde FAVÖK ve net kar tahminlerimizi sırasıyla %44 ve %107 artırarak 20,9 milyar TL ve 11,4 milyar TL seviyelerine yükseltiyoruz. Benzer şirket çarpanları modelimizi de güncellememiz neticesinde Tüpraş için 12-aylık hedef fiyatımızı 274,00 TL’den 340,00 TL’ye yükseltiyor, AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Ek olarak, Tüpraş hissesini Model portföyümüzde de taşımaya devam ettiğimizi hatırlatmak isteriz.

KOZAL; 1Ç22’de beklentilerin üzerinde net kar / olumlu

Tavsiye TUT
Fiyat/Hisse TRY172.20
Hedef Fiyat/Hisse TRY199.00
Getiri Potansiyeli 16%

Koza Altın 1Ç22’de 1,409 milyon TL satış (Konsensus: 1,400 milyon TL), 830 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 687 milyon TL) ve 1.058 milyon TL net kar (Konsensus: 885 milyon TL) açıkladı. Şirket’in operasyonel sonuçları beklentilerin üzerinde gerçekleşirken yatırım faaliyeti gelirlerinin (faiz ve kur farkı geliri) önceki çeyreğe göre sınırlı kaldığı görüldü. Sonuçların kısa vadede hisse üzerinde olumlu bir etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.

YKBNK; 1Ç22 finansal sonuçları değerlendirmesi / olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY4.87
Hedef Fiyat/Hisse TRY6.80
Getiri Potansiyeli 40%

Yapı Kredi Bankası 1Ç22 konsolide olmayan finansallarında 7,258 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 6,112 milyon TL bizim beklentimiz ise 6,329 milyon TL idi. Bankanın net kar rakamı bir önceki döneme göre iki kat, geçen yılın aynı dönemine göre ise beş kat artarken, dönemsel öz sermaye karlılığı %41.0 olarak gerçekleşti. Yapı Kredi Bankası için AL önerimizi koruyor hisse başı hedef fiyatımızı 6.80 TL olarak güncelliyoruz (önceki 6.10 TL).

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten