Kordsa 2022 1. Çeyrek Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (10.05.2022)

Kordsa (KORDS) 1Ç22 döneminde 417,3 mn TL net kâr açıkladı

Kapanış Fiyatı: 46,56 TL
Hedef Fiyat: 59 TL

Net kar yıllık bazda %216 artış gösterirken, bir önceki çeyreğe göre %54 arttı. Piyasa beklentisi 427.5 milyon TL yönündeydi. Net karın piyasa beklentisine uyumlu geldiğini söylemek mümkün. Güçlü taleple artan ciro net karı desteklerken, diğer faaliyetlerden giderler ve vergi giderleri net karı baskılamış görünüyor. Net kar marjı yıllık bazda 1,3 puan artış göstererek %10,0 seviyesinde gerçekleşti.

Satış gelirleri güçlü geldi

1Ç22 döneminde satış gelirleri, yıllık %174,8 artış göstererek 4,2 milyar TL’ye yükseldi. Bir önceki çeyreğe göre satış gelirleri %54 arttı. Piyasa beklentisi 3.971 milyon TL idi. Kompozit iş kolu sonuçlarında henüz toparlanma başlamamasına karşın, güçlü taleple lastik iş kolunda güçlü sonuçlar geldi. Tüm bölgelerdeki satış hacimleri 2021 yılındaki tüm çeyrek rakamlarının üzerinde gerçekleşti. EMEA tarafındaki yüksek talep satış hacmindeki büyümeyi önemli ölçüde destekledi. Bununla beraber diğer bölgelerdeki talep de genel büyümeyi hızlandırmış görünüyor. Brüt kar yıllık %194,0 artışla 1,0 milyar TL olurken, brüt kar marjı yıllık 1,6 puan artışla %24,9 seviyesinde gerçekleşti.

FAVÖK 787,8 milyon TL oldu

FAVÖK yıllık bazda %194 artış gösterirken, çeyreksel bazda %121,2 artış gösterdi ve 787,8 milyon TL oldu. Piyasanın FAVÖK beklentisi ise 700 milyon TL idi. Artan maliyetlere rağmen güçlü talep ortamı ve tedarik sürekliliği FAVÖK’ü güçlü kıldı. FAVÖK marjı da yıllık 1,2 puan artışla %18,9 seviyesinde gerçekleşti.

Borç çevirmede bir sorun yok

Şirketin net borç pozisyonu 2021 yılının aynı dönemine göre %79,3 artarken, bir önceki çeyreğe göre %15,7 artarak bu dönemde 4,9 milyar TL net borcu gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu ise 2,8 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin borç çevirmede bir sıkıntısı bulunmuyor. 31 Mart 2022 itibariyle şirketin 1,2 milyar TL döviz açığı bulunmaktadır. Şirketin nakit değerleri 2021 yıl sonuna göre 42,3 milyon TL artarak 237,1 milyon TL oldu.

Değerlendirme

Kordsa’nın 1Ç22 finansal sonuçlarını güçlü bulduk. Devam eden güçlü kord bezi talebinin öncülüğünde yüksek bir büyüme kaydedildi. Lastik iş kolunda gelen güçlü rakamlar şirket finansallarını destekledi. Temettü politikasını ve güçlü büyüme potansiyelini beğendiğimiz KORDS için İNA modeliyle hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı 46 TL’den 59 TL’ye revize ediyoruz. Model portföyümüzde korumaya devam ediyoruz.

Kaynak: İntegral Yatırım