Koç Holding 2023 2. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (2.08.2023)

2Ç23 Finansal Analiz

Şirket’in 2Ç23 dönemi ana ortaklık net kârı yıllık %33 ve çeyreklik %23 artışla 20,6mlr TL’ye ulaştı. Piyasa beklentisinin üzerinde artan net kârın bu dönemde 18,38mlr TL olması öngörülüyordu. Net kâr içerisinde en fazla paya sahip enerji sektöründe kâr artışı azalırken otomotiv sektöründe dramatik bir artış görülmüştür.

Otomotiv gelirlerindeki artış enerji sektöründeki düşüşü karşılamıştır

2Ç23’de 266,54mlr TL olarak gerçekleşen hâsılat yıllık %14, çeyreklik ise %19 artış kaydetmiştir. Hâsılatın 198,68mlr TL’si (%1 artış) ticari faaliyetlerden, 67,86mlr TL’si (%88 artış) ise finans sektörü faaliyetlerinden oluşmaktadır. Cari dönem kombine gelir dağılımını yıllık bazda incelediğimizde; enerji gelirlerinin 159,89mlr TL’ye (%19 düşüş) gerilediğini görmekteyiz. Buna karşın otomotiv gelirlerinin 133,78mlr TL’ye (%106 artış) ve finans faaliyet gelirlerinin ise 68,41mlr TL’ye (%88 artış) yükselmesi hâsılattaki artışı açıklamaktadır.

2Ç23’de 195,71mlr TL’ye yükselen maliyetlerin hem yıllık hem de çeyreklik bazda oransal olarak hâsılatın gerisinde kalması kârlılığa olumlu yansımıştır. Cari dönemde 25,86mlr TL’ye yükselen faaliyet giderleri yıllık artış oranı bakımından hâsılatın üzerinde gerçekleşirken çeyreklik bazda sınırlı kalmıştır. Net faaliyet kârı yıllık %17, çeyreklik %34 artarak 44,97mlr TL ile operasyonel performansta iyileşmeyi işaret etmiştir. 2Ç23’te 47,71mlr TL olarak gerçekleşen FAVÖK oransal olarak hem yıllık hem de çeyreklik bazda hâsılatın üzerinde artmıştır.

Kambiyo gideri kârlılık üzerinde baskı oluşturmuştur

2Ç23 döneminde kur farkı giderlerindeki artışın etkisiyle 10,96mlr TL’lik esas faaliyetlerden diğer net gider ve 5,47mlr TL’lik net finansman giderinin oluşması kârlılık üzerinde bir miktar baskı oluşturmuştur.

2Ç23 dönemi kâr marjlarında bir miktar iyileşme görülmektedir. Ancak, kur farkı giderlerindeki artışın etkisiyle esas faaliyet kâr marjı (EFK) görece sınırlı gerilemiştir. Cari dönemde net kâr marjı yıllık %7,7, EFK marjı %12,8 ve FAVÖK marjı ise %17,9 seviyelerinde gerçekleşmiştir.

Bilanço kalemleri çeyreklik bazda incelendiğinde; nakit ve nakit benzerlerinin 166,14mlr TL’den 212,43mlr TL’ye yükseldiği görülmektedir. Ayrıca, döviz yükümlülüğündeki belirgin artışa karşın türev araç kullanımından kaynaklı yabancı para varlık pozisyonu 13,63mlr TL’den 16,21mlr TL’ye yükselmiştir.

Net finansman ve diğer giderler kârlılığı bir miktar baskılamıştır. Buna karşın, operasyonel performansın iyileşmesini ve beklenti üstü gelen net kâr rakamını dikkate alarak 2Ç23 finansallarını sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Piramit Menkul