Koç Holding 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (8.11.2021)

KCHOL 3Ç21 Bilanço Analizi

Kapanış Fiyatı: 25,56 TL
Hedef Fiyat: 33,60 TL

Koç Holding 3Ç21’de piyasa beklentisi olan 3.420 mn TL’nin üzerinde 4.106 mn TL net dönem karı açıkladı. Finans ve otomotiv sektörlerinin beklenti üzerinde gelen kar rakamları net karın beklenti üzerinde gelmesinde etkili oldu. Net kar bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %78, bir önceki çeyreğe göre %28 artış gösterdi.

Kombine satış gelirleri %57 artış gösterdi

Holding’in 3. Çeyrekte kombine gelirleri %57 artışla 141.975 mn TL oldu. Ciro içerisinde %45 paya sahip enerji sektörü gelirleri %92 artarken, %23 paya sahip otomotiv sektörü gelirleri %23 artış gösterdi. %15 paya sahip dayanıklı tüketim sektörü gelirlerinde %46 artış oldu. Geçen yıla göre %55 büyüme gösteren finans sektörünün toplam kombine satış gelirleri içerisindeki payı %13 oldu.

Kombine faaliyet karı %67 artış gösterdi

Kombine faaliyet karı %67 artışla 13.251 mn TL’ye yükseldi. Enerji ve finans sektöründeki güçlü büyüme kombine faaliyet karının %67 artış göstermesinde etkili oldu. Enerji sektörünün faaliyet karı %148 artışla 3.486 mn TL’ye yükseldi. Finans sektörünün faaliyet karı %102 artışla 4.248 mn TL’ye yükselirken, otomotiv sektörünün faaliyet karı %41 artışla 3.943 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Dayanıklı tüketim sektörünün kombine faaliyet karı ise %12 azalışla 1.338 mn TL oldu.

Otomotiv, finans ve enerji sektörü güçlü karlılık açıkladı

3Ç20’de enerji sektöründen 108 mn TL zarar yazılmasına karşılık, 3Ç21’de 551 mn TL kar yazılması karlılığı destekledi. İç talepte görülen iyileşme ve ürün marjlarındaki güçlü artış sayesinde enerji sektörü kar açıkladı. Otomotiv sektörünün karı %54 artışla 1.768 mn TL’ye, finans sektörünün karı %56 artışla 1.440 mn TL’ye yükseldi. Dayanıklı tüketim sektörünün karı %38 azalışla 285 mn TL’ye geriledi. Hammadde maliyetlerindeki artışın etkisiyle zayıflayan operasyonel sonuçlar dayanıklı tüketim sektörünün karlığını negatif etkiledi. Diğer sektörlerin net kara katkısı 61 mn TL oldu. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 123 mn TL zarar elde edilmişti. Toplam konsolide kar yıllık bazda %78 artış gösterdi ve 4.106 mn TL’ye yükseldi.

Net nakit pozisyonu azalırken kombine net finansal borç / FAVÖK geriledi

Koç Holding’in 2021 yılı Eylül sonu itibarıyla solo net nakit pozisyonu 397 mn $’dır.(2Ç21: 455 mn $) Kombine net finansal borç / FAVÖK oranı 1.4x seviyesinden 1.1x seviyesine geriledi. Bir önceki çeyrekte 65 mn $ olan yabancı para pozisyonu 63 mn $’a geriledi.

Kaynak: İntegral Yatırım