Doğan Holding 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (8.11.2021)

3Ç21 Finansal Sonuçları

Endeksin Üzerinde Getiri
Fiyat (TL/hisse) 2,80
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 3,95
Potansiyel Getiri %41

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/09 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %26,3 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %49,1 artışla 4.7 milyar TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %47,8 artışla 11.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %24,0 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 23,5 artışla 380 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %44,4 artışla 931.3 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 15 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 169 baz puan düşüşle %8,1 olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 19 baz puan düşüşle %8,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %59,30 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %89,4 düşüşle 88.8 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %49,5 düşüşle 719.9 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net nakdi 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %1,8 artışla 3.2 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Holding 3Ç21’de 89 mn TL net kar (3Ç20: 835 mn TL; 2Ç21: 218 mn TL) açıklamıştır. İştiraklerden sağlanan operasyonel kar gelişimine rağmen ertelenmiş vergi gideri ve vergi matrahı artışı kaynaklı yükselen vergi giderleri net karı baskılamıştır. 2Ç21’de 307 milyon TL, 3Ç20’de 308 milyon TL olan FAVÖK, 3Ç21’de 380 milyon TL’ye yükselmiştir. Stok kazançları ve marjlardaki gelişim sonrasında akaryakıt dağıtım segmenti FAVÖK katkısı yıllık %12 (çeyreklik: +%21) artışla 107 milyon TL olmuştur. Serbest piyasa elektrik fiyatlarındaki önemli artış ve yükselen döviz kurları sayesinde enerji üretim segmentinin katkısı da yıllık bazda %40’lık (çeyreklik: +%92) artışla 119 milyon TL’lik güçlü katkı sağlamıştır. Sesa Ambalaj’ın güçlü katkısıyla sanayi segmenti katkısı da çeyreklik %10 (yıllık: +%98) artış kaydetmiştir. İnternet ve eğlence segmenti katkısı çeyreklik olarak yatay kalırken, gayrimenkul segmenti katkısı pandemi ile ilgili kısıtlamaların hafifletilmesiyle sınırlı artış göstererek 11 milyon TL olmuştur. Önceki çeyrekte 8 milyon TL olan finans segmenti katkısı ise 3Ç21’de -2 milyon TL’ye gerilemiştir. Böylelikle 3Ç20’de 992 milyon TL, 2Ç21’de 366 milyon TL olan vergi öncesi kar 3Ç21’de 331 milyon TL olmuştur. Ancak şirket, 3Ç21’de 196 milyon TL vergi gideri (62 milyon TL vergi matrahı artışı, 21 milyon TL ertelenmiş vergi gideri) kaydetmiş ve net kar baskı altında kalmıştır. Böylelikle şirketin net karı hem yıllık hem de çeyreklik bazda azalış göstermiştir. Holding’in 3Ç21’de konsolide net nakdi çeyreklik olarak %2 artışla 3,2 milyar TL olurken solo net nakdi ise 3,8 milyar TL seviyesinde sabit kalmıştır. Holding net aktif değerine göre (NAD)’ına göre %46 iskontolu işlem görmektedir. Şirketin finansal sonuçlarının hisse üzerindeki etkisini sınırlı olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım