Kartonsan 2022 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (20.05.2022)

1ç22 Finansal Analiz

Şirketin 1Ç22 dönemi net kârı yıllık %467, çeyreklik %47 artışla 290,4mn TL oldu. Cari dönemde net satış geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %182, önceki çeyreğe göre %47 artışla 842,6mn TL olmuştur. Maliyet artışının oransal olarak hem yıllık hem de çeyreklik bazda hâsılat artışının altında kalmasının etkisiyle brüt kâr güçlü artarak 313,7mn TL seviyesine yükselmiştir. Faaliyet giderlerinin hâsılata göre oldukça sınırlı arttığı görülmektedir. Net faaliyet kârı, maliyetler ve faaliyet giderlerindeki sınırlı artışın etkisiyle yıllık %478, çeyreklik %75 artışla 288,5mn TL seviyesinde gerçekleşerek operasyonel performansta artış sinyali vermektedir.

Esas faaliyetlerden diğer net gelirin oransal olarak hem yıllık hem çeyreklik bazda güçlü artmasına karşın sayısal olarak düşük kalmasından dolayı net dönem kârına katkısı sınırlıdır. Esas faaliyet kârı (EFK), güçlü hâsılat artışı, etkin maliyet ve gider kontrolünün etkisiyle yıllık %457, çeyreklik %77 artarak 315,7mn TL seviyesine yükselmiştir. FAVÖK de cari dönemdeki güçlü performansı yansıtmaktadır; yıllık %415, çeyreklik %71 artışla 300,1mn TL olmuştur.

Şirketin 1Ç22 dönemindeki güçlü performansı kâr marjlarına da yansımaktadır. Marjlarda hem önceki yılın aynı dönemine hem de bir önceki çeyreğe göre belirgin artışlar kaydedilmiştir. 1Ç21 dönemi ile kıyaslandığında marjlarda görülen çift haneli artış dikkat çekmektedir. 1Ç22’de brüt kâr marjı yıllık 14,8 puan, çeyreklik 5 puan artarak %37,2 olmuştur. EFK marjı yıllık 18,5 puan, çeyreklik 6,2 puan artarak %37,5 seviyesine yükselmiştir. FAVÖK marjı benzer artışlarla 1Ç22’de %35,6 olmuştur. Ana ortaklık net dönem kâr marjı yıllık 17,3 puan artışla, önceki çeyreğe göre fazla değişmeyerek %34,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirketin bilanço kalemleri incelendiğinde; net borç pozisyonu bulunmayan şirketin net nakit fazlasını 414,4mn TL’den 581,5mn TL’ye artırması likit varlıkları lehinedir. Ancak halihazırda makul seviyelerin üzerindeki likidite oranları yükselmeye devam etmekte olup şirket bilançosunda gereğinden fazla likit varlık bulunduğunu işaret etmektedir. Döviz pozisyonu yabancı para cinsi varlıklardaki sınırlı düşüşün etkisiyle 356,4mn TL’den 338,8mn TL’ye gerilese de olumlu seyri sürdürmektedir. Şirketin 1Ç22 finansallarını oldukça güçlü bulmaktayız. Bilanço performansının bir miktar fiyatlanmış olmakla birlikte orta vadede hisse senedi performansına olumlu yansımasının devam etmesini beklemekteyiz.

Kaynak: Piramit Menkul