Karşılıksız Çek Verileri / Nisan 2020

Çek tutarı yüzde 4 arttı.

Bankalara 2020 yılının Ocak – Nisan döneminde ibraz edilen 368 bin keşideciye ait 4,9 milyon adet çekin toplam tutarı 308 milyar TL oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre; çek tutarı yüzde 4 artarken, çek adeti yüzde 18, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) ise yüzde 12 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı azaldı.

Ocak – Nisan 2020 döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 17,8 bin keşideciye ait 84,6 bin adet çekin toplam tutarı 4,9 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 6 bin keşideciye ait toplam 515 milyon TL tutarındaki 10,1 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı ayına göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 58, adeti yüzde 66, tekil keşideci sayısı ise yüzde 44 geriledi.

Karşılıksız çek oranı geçen yıla göre düştü.

Ocak – Nisan 2020 döneminde karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak bir önceki yılın aynı ayına göre 1,6 puan azalarak yüzde 2,1, adet olarak ise 1,5 puan gerileyerek yüzde 2,4 oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı

2020 yılı Ocak – Nisan döneminde, karşılıksız işlemi yapılan keşideci sayısının ve adetinin en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olurken, tutarının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 7,5 ile Mardin, yüzde 4,4 ile Bayburt ve Bingöl, yüzde 4,2 ile Tunceli ve yüzde 4 ile Artvin oldu.

Raporun tamamı için tıklayın.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi