Karşılıksız Çek Verileri / Mart 2019

İbraz edilen çek tutarı azaldı

Ocak-Mart 2019 döneminde bankalara ibraz edilen 389 bin keşideciye ait 4 milyon adet çekin toplam tutarı 208 milyar TL oldu. 2018 yılının aynı dönemine göre; çek tutarı yüzde 5, çek adeti yüzde 24 gerilerken, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 8 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek miktarı geçen yılın aynı ayına göre arttı, yıl sonuna göre
azaldı.
Bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 27 bin keşideciye ait 173 bin adet çekin toplam tutarı 8,4 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 12 bin keşideciye ait toplam 1 milyar TL tutarındaki 26 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 84, çek adeti yüzde 77 ve tekil keşideci sayısı ise yüzde 58 arttı. Yıl sonuna göre Mart 2019’da karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı yüzde 52, çek adedi ise yüzde 56 azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çek adetinin ibraz edilen çeklere oranı geriledi.
Mart 2019’da, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak bir önceki aya göre 0,8 puan gerileyerek yüzde 3,3, adet olarak ise 0,4 puan gerileyerek yüzde 3,9 oldu.

Raporun tamamı için tıklayın.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi