Karşılıksız Çek Verileri / Ekim 2020

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı geriledi.

Bankalara, 2020 yılının Ocak – Ekim döneminde ibraz edilen 435 bin keşideciye ait 11,2 milyon adet çekin toplam tutarı 770 milyar TL oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre; çek adedi yüzde 21, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) ise yüzde 11 gerilerken, çek tutarı yüzde 3 artmıştır.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı azaldı.

Ocak – Ekim 2020 döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 24 bin keşideciye ait 170 bin adet çekin toplam tutarı 11,1 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 14,3 bin keşideciye ait toplam 3,3 milyar TL tutarındaki 48 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı ayına göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 54, çek adedi yüzde 65, tekil keşideci sayısı ise yüzde 51 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre geriledi.

Ekim 2020 ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar ve adet olarak bir önceki yılın aynı ayına göre 1,4 puan azalarak yüzde 0,9 oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı

2020 yılı Ocak – Ekim döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek adedinin, keşideci sayısının ve çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 5,1 ile Mardin, yüzde 3,5 ile Bayburt, yüzde 3,4 ile Bitlis, Hakkari ve Ardahan oldu.

Raporun tamamı için tıklayın.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi