Karşılıksız Çek Verileri / Aralık 2022

Bankalara ibraz edilen çek tutarı 2022 yılında arttı.

Bankalara, 2022 yılında ibraz edilen 515 bin keşideciye ait 16,9 milyon adet çekin toplam tutarı 2.652 milyar TL oldu.

Bir önceki yıla göre; ibraz edilen çek adedi yüzde 11, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 8, çek tutarı ise yüzde 92 artmıştır.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı arttı.

2022 yılı Ocak – Aralık döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 13.591 keşideciye ait 123.519 adet çekin toplam tutarı 20,6 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 8.504 keşideciye ait toplam 3.521 milyon TL tutarındaki 23.076 adet çek daha sonra ödendi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek adedinin ibraz edilen çeklere oranı, Aralık ayında bir önceki yıla ve bir önceki aya göre gerilemiştir.

Aralık ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak yüzde 0,8 ve adet olarak yüzde 0,7 oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı

2022 yılı Ocak-Aralık döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 4,2 ile Bingöl, yüzde 3,3 ile Artvin, yüzde 3,2 ile Burdur, yüzde 2,7 ile Ardahan ve Hakkari oldu.

Raporun tamamı için tıklayın.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi