Karel Elektronik 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (14.03.2022)

KAREL, 4Ç21 döneminde 22 milyon TL zarar açıkladı

Geçen yılın aynı çeyreğinde 65,24 milyon TL net kâr açıklayan şirket 4Ç21’de 22 milyon TL zarar açıkladı. Net 201 milyon TL’lik finansal giderler şirketin zarar açıklamasında etkili oldu. Net kar marjı yıllık 21,4 puan azalış göstererek %-3,8 seviyesinde gerçekleşti.

Satış gelirleri yıllık %54 artış gösterdi

4Ç21 döneminde satış gelirleri, yıllık %54 artış göstererek 572,8 milyon TL oldu. Ciroda ihracatın payı %4 oldu. Yıllık bazda yurtiçi satış gelirleri %54, yurtdışı satış gelirleri %57 arttı. Maliyetlerdeki %35 artışa karşın cirodaki %54’lük artış ile brüt kar yıllık %124 artış göstererek 177,9 milyon TL oldu. Brüt kar marjı yıllık 9,8 puan artışla %31,1 seviyesine yükseldi. FAVÖK ise yıllık %128 artış gösterirken 145,3 milyon TL oldu. FAVÖK marjı da yıllık 8,3 puan artışla %25,4 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki çeyrekte %17,5 FAVÖK marjı elde edilmişti.

12 Aylık Sonuçlar

KAREL 2021 yılının tamamına baktığımızda, yıllık bazda %60,7 artışla 1,6 milyar TL ciro elde etti. Ciroda ihracatın payı 2020’de olduğu gibi %6 oldu. Cirodaki artışla beraber operasyonel giderler de 2021 tamamında yıllık %53 artış gösterdi. Brüt kar marjı 0,3 puan artışla %24 seviyesinde, FAVÖK marjı 0,2 puan artışla %19,9 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK yıllık bazda %63 artış gösterdi ve 325,4 milyon TL olarak hesaplandı. Şirket 2021 yılında 323,7 milyon TL’lik finansal gider kaydetti. Bu sonuçlarla birlikte şirketin 12 aylık net dönem kari %45 azalışla 66,4 milyon TL’ye geriledi. KAREL, 2021 yılında çip krizi dolayısıyla yaşanan tedarik sorunu nedeniyle ciroda yaklaşık 20 milyon Dolar’lık olumsuz etki yaşadığını belirtiyor. Önümüzdeki dönemleri garanti altına almak amacıyla verilen uzun vadeli siparişler dolayısıyla 2021 finansallarında stoklar %105 artış gösterdi.

Kaynak: İntegral Yatırım