Kardemir D 2021 6 Aylık Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (26.08.2021)

KRDMD 2Ç21 FİNANSAL ANALİZ

Şirket 2Ç21’de 780mn TL ana ortaklık net kar beklentisine karşın çeyreklik %83,4 artışla 919mn TL ana ortaklık net karı açıkladı. 2Ç20 döneminde 106mn TL zarar açıklamıştı. Şirketin cirosunda yaşanan yıllık %109’luk artışa karşın maliyetlerde gerçekleşen belirgin azalış brüt kara %724’lük artış olarak yansımıştır. SMM/Ciro oranı 2Ç20’de %91,44’ten %66,26’ya gerilemiştir. Şirket bu dönemde 3,64mlr TL net satış rakamına ulaşmıştır. Net satışlara ilişkin piyasa beklentisi 3,47mlr TL düzeyinde gerçekleşmişti. Çeyreklik bazda net satışlardaki artış ise %33 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin satış hacminde dikkate değer bir artış olmamasına karşın çelik fiyatlarındaki artış ve TL’deki değer kaybı TL bazında ciro artışını açıklamaktadır. Faaliyet giderlerindeki %14,6’lık artış neticesinde net faaliyet karı 1,2mlr TL olarak gerçekleşirken yıllık bazda %887 artış yaşamıştır. Esas faaliyetlerden diğer gelirlerdeki yaklaşık 67mn TL’lik artış ve giderlerdeki yaklaşık 75mn TL’lik azalış ise esas faaliyet karında %79.707 artışa neden olmuştur.

Esas faaliyetlerden diğer gelir-gider dengesindeki olumlu görünüm, şirketin riskten korunma muhasebesi uygulamaya başlamış olmasının da etkisiyle kur farkı gelirlerindeki artış ve giderlerindeki azalıştan kaynaklanmıştır. Vergi giderlerindeki yıllık 275mnm TL’lik artış ise net karı baskılayan bir unsur olarak öne çıkmıştır. Şirketin net nakit pozisyonunda yıllık bazda 1,93mlr TL çeyreklik bazda ise yaklaşık 790mn TL artış gözlemlenirken, 2Ç20 döneminde 1,09mlr TL olarak gerçekleşen net borç cari dönemde gerçekleşmemiştir. Şirketin piyasa çarpanlarına baktığımızda, F/K 4,97 ile sektör ortalaması 7,65’in altında gerçekleşirken, PD/DD’si 1,67 ile sektör ortalamasının üzerindedir. 2Ç21 finansallarının bütününü göz önüne aldığımızda operasyonel performanstaki artış ve riskten korunma muhasebesinin etkin kullanımı sonucunda beklentileri aşan sonuçları olumlu buluyoruz.

Kaynak: Piramit Menkul