Kardemir 2023 2. Çeyrek Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (14.08.2023)

Marjlar toparlanmayı sürdürüyor

AL
Hedef Fiyat: 41,62 TL
Önceki Hedef Fiyat: 41,62 TL
Getiri Potansiyeli: %77

Kardemir 2Ç23’de 558mn TL net kar (2Ç22: 1.119mn TL, yıllık %50 azalış) açıkladı. Açıklanan net kar rakamı bizim 554mn TL beklentimize ve piyasa beklentisi olan 516mn TL’ye paralel gerçekleşti. Azalan maliyetler karlılığı desteklerken diğer faaliyetlerden giderler ve finansman giderleri net karı baskıladı, ertelenmiş vergi geliri net karı sınırlı destekledi. Net kar marjı %7 oldu (2Ç22: %16).

2Ç23’de Kardemir, bizim beklentimiz olan 7.432mn TL’nin üzerinde ve piyasa beklentisi olan 7.855mn TL’ye paralel 7.889mn TL satış geliri açıkladı. (2Ç22: 6.828mn TL, yıllık %16 artış) net satış geliri kaydetti. Satış hacmi 472bin ton ile 475bin ton olan beklentimize paralel gerçekleşirken beklentimizin üzerinde ton başına satış geliri sapmanın ana nedeni oldu. TL’deki değer kaybı da satış gelirlerinin artışında etkili oldu.

Hammadde maliyetlerinde azalış karlılığı desteklerken, brüt kar marjı 1Ç23’deki %12’den %20 seviyesine yükseldi. Operasyonel giderlerin de kontrolü sayesinde FAVÖK 2Ç23’de bizim 1.375mn TL beklentimizin ve piyasa beklentisi olan 1.410mn TL’nin üstünde 1.554mn TL (2Ç22: 1.677mn TL, yıllık %7 azalış) seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı %20 ile 2Ç22’deki %25’in altında gerçekleşse de %12 seviyesindeki 1Ç23’e göre toparlandı. Ton başına FAVÖK 162$ seviyesinde gerçekleşti. (2Ç22: 216$, 1Ç23: 94$).

Sınırlı borç pozisyonu.. Kardemir’in 2Ç23 itibariyle 114mn TL borcu bulunurken Net Borç/FAVÖK rasyosu 0,03x gibi oldukça düşük bir seviyede bulunuyor.

Pay geri alım programı: Kardemir (KRDMD), 5 Mayıs 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, toplamda 34,2mn TL nominal değerli paya kadar, pay geri alım programı başlatılmasına karar verdi. Program için ayrılacak azami kaynak 750mn TL olarak belirlenirken şuana kadar kaynağın %13’lük kısmı kullanıldı. Pay geri alım işlemleri karar tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Şeker Yatırım