Kardemir 2023 2. Çeyrek Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (14.08.2023)

2Ç23 Finansal Sonuçlar – Nötr

AL
Hisse Fiyatı: 23,52 TL
Hedef Fiyat: 29,30 TL
Getiri Potansiyeli: %25

Net kar kurum beklentimizin hafif altında. Kardemir 2Ç23’te beklentimiz olan 591 milyon TL’nin %5,6 altında, ortalama piyasa beklentisi olan 516 TL’nin ise %8,3 üzerinde 558 milyon TL (1Ç23: 641 mn net kar) net kar açıkladı. Çeyreklik bazda %12,9 azalış gösteren net karda, finansal ve ticari borçlardan kaynaklanan kur farkı giderleri etkili oldu.

Satış gelirleri beklentimizin hafif üzerinde. 2Ç23’te net satış gelirleri piyasa beklentisi olan 7.855 milyon TL ile uyumlu, beklentimiz olan 7.641 milyon T’nin ise %3,3 üzerinde, yıllık bazda %15,5 artışla 7.889 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 2Ç23’te esas ürün üretimi 496 bin ton ile yıllık bazda %7,1, esas ürün satış tonajı 476 bin ton ile %3,8 azalış gösterdi. Çelik konstrüksiyon (Karçel) ve döküm (Kardökmak) toplam gelirleri ise 420 milyon TL ile yıllık bazda %80 artış gösterdi.

FAVÖK beklentilerin üzerinde. FAVÖK 2Ç23’te beklentimiz olan 1.452 milyon TL’nin %7, ortalama piyasa beklentisi olan 1.410 milyon TL’nin %10 üzerinde çeyreklik bazda %45,5 artışla 1.554 milyon TL (YoY: %7,4 azalış) seviyesinde gerçekleşti. Beklentimizin üzerinde gerçekleşen FAVÖK performansında, beklentimizin %5 altında gerçekleşen mavi yaka personel ve %2 altında kalan demir cevheri maliyeti etkili oldu. FAVÖK marjı çeyreksel bazda 7,6 puan iyileşme göstererek %19,7 seviyesinde gerçekleşirken, geçen yılın yüksek baz etkisi ile yıllık bazda 5 puan daralmış oldu. Ton başına FAVÖK ise çeyreklik bazda %71 artışla 158 dolar/ton (HLY tahmin: 139 dolar/ton) seviyesinde gerçekleşti. Çeyreksel bazda artış gösteren FAVÖK’te uzun ürün fiyatlarında geçtiğimiz çeyrekte gözlenen olumlu fiyatlama ve hammadde maliyetlerinde yaşanan azalış etkili oldu.

12 aylık hedef fiyatımızı 23,80 TL’den 29,30 TL’ye revize ediyor; ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. Kardemir’i sahip olduğu geniş ürün karması ve ana hammadde olan cevherde iskonto avantajı sunması nedeniyle beğenmeye devam ediyoruz. Ancak, Çin cephesinde zayıf talebin uzun ürünlere olan baskılayıcı etkisi nedeni ile ürün fiyatlarına yönelik muhafazakar beklentilerimizi ise korumaya devam ediyoruz. Modelimizde makro tahminlerde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar neticisinde, Kardemir için 12 aylık hedef fiyatımızı 23,80 TL’den 29,30 TL’ye yükseltiyor; ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Kaynak: Halk Yatırım