Kardemir 2018 / 12 Aylık Bilanço Analizi / GCM Yatırım – (13.03.2019)

Kardemir 20184Ç finansal sonuçları değerlendirmesi…

2018 yılında konsolide 252 milyon TL kar açıklamış olan şirket, 2018 yılında satış gelirlerini yüzde 41 artırdı ve bir önceki sene 3 milyar 973 milyon TL olan satışlarını 5 milyar 583 milyon TL seviyesine çıkardı. Şirketin görece düşük gerçekleşen maliyet artışları çerçevesinde karlılık artışı desteklendi ve fiyat/marj rasyosunda artış meydana geldi. Bu sayede brüt kar marjında da seneden seneye yüzde 16,90 seviyesinden yüzde 30,61 seviyesine doğru bir artış söz konusu olmuştur.

Şirket kümülatif bazda asıl farkı faaliyet karı ve net karda yaratıyor, bir önceki seneye göre ciddi bir düzelme söz konusu; 2018 yılında konsolide 814 milyon TL kara ulaşıldı. Çeyreklik bazda ise dönemsel kar 4. çeyrekte 224 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Son çeyrek kar gerçekleşmesi, 452 milyon TL olan piyasa beklentisi ve 430 milyon TL olan bizim beklentimizin altında gerçekleşmiştir. Operasyonel sonuçlar itibariyle şirket finansal sonuçları beklentimizi karşılamakla beraber, beklenti üzerindeki vergi gideri son çeyrekte karın beklenti altında kalmasına neden olmuştur.

Bilançosundaki USD ve EUR açık pozisyonları, TRY’de meydana gelen değer kazancı itibariyle şirketin net finansal gelir yazmasını sağlamıştır. Çin ekonomisinde yavaşlama sinyalleri, buna bağlı olarak inşaat demiri ve yassı çelik fiyat hareketleri sektör şirketleri açısından aşağı yönlü risk teşkil etmektedir. Trump’ın yıl içinde devreye soktuğu çelik tarifelerini ve Türkiye’yi gelişmekte olan ülke olmadığı gerekçesiyle “gümrüksüz ticaret sisteminden” çıkarmasını, buna ek olarak Avrupa’nın da ithal çelik kotası uygulamasını sektörün genel operasyonel faaliyeti açısından olumsuz görüyoruz.

Şirket 2019 yılında 117 milyon USD yatırım harcaması yapmayı, 2,55 milyon ton sıvı çelik üretimi gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Kardemir, 2019 yılında en geç Haziran ve Kasım aylarında iki taksit halinde hisse başına brüt 0,263 TL temettü ödemeyi planlamaktadır. Söz konusu ödeme, %10,7 temettü verimine işaret etmektedir.