Kalekim 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Ak Yatırım – (6.03.2023)

4Ç22 Bilanço Değerlendirmesi

Endeks Üzerinde Getiri
Cari Fiyat: 57,90TL
12-Aylık Hedef Fiyat: 75,50TL (önceki 65,20TL)

Net Kâr, (i) beklenenden güçlü operasyonel performans, (ii) yeniden değerleme kazancı ve (iii) ertelenmiş vergi geliri etkenlerinin katkısıyla piyasa beklentisini ikiye katladı…

Kalekim 4Ç22’de 242 milyon TL Net Kâr açıklayarak (Piyasa Beklentisi: 106 milyon TL, AK: 123 milyon TL), bir önceki yıla göre %106 ve bir önceki çeyreğe göre %187 büyüme sağlamış oldu.

(i) Hem ciro hem de FAVÖK performansı, piyasa beklentisi ve AK Yatırım tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Şirket, gelirini yıllık bazda %174 ve çeyreklik bazda %29 artırmayı başarırken, FAVÖK marjını yıllık bazda 141 baz puan ve çeyreklik bazda 283 baz puan artışla %21,78’e çıkardı. Şirket, 2022 tam yılını bir önceki yıla göre %165 Ciro büyümesi, %184 FAVÖK büyümesi ve %138 Net Kâr büyümesi ile kapatmış oldu.

(ii) Şirket, 4Ç22’de Rusya’daki yatırım amaçlı gayrimenkullerinden (152,3 bin m2 arsa ve 6,4 bin m2 bina) 30,5 milyon TL yeniden değerleme kazancı raporladı. Bu rakam 4Ç22 Net Kâr’ının %12,6’sına eşittir.

(iii) Şirket, 4Ç22’de VUK’a göre düzenlenmiş mali tabloları ve TFRS finansal tablolarındaki sabit kıymet kalemleri arasındaki gerçeğe uygun değer farkları üzerinden 64,4 milyon TL ertelenmiş vergi geliri kaydetti. Bu rakam 4Ç22 Net Kâr’ının %26,6’sına eşittir.

Yeniden değerleme kazancını ve ertelenmiş vergi geliri etkilerini hariç tuttuğumuzda, 147,1 milyon TL Düzeltilmiş Net Kâr’a ulaşıyoruz, bu da 4Ç22’de %16,28’lik piyasa Net Marj beklentisi ve %19,07’lik AK Yatırım Net Marj tahmini karşısında %20,3’lük bir Düzeltilmiş Net Marj gerçekleşmesi anlamına geliyor.

Düşüş gösteren işletme sermayesi ihtiyacı, %35’lik bir SNA marjına ulaşılmasına yardımcı olurken, 2022 sonunda 464 milyon TL net nakit pozisyonuna erişilmesini mümkün kıldı. Şirket’in döviz varlıkları döviz yükümlülüklerinden fa zla bakiye vermektedir.

Temettü beklentisi… Şirket, 2023’te %20’lik bir temettü ödemesi planlıyor. Bu beklentiye paralel olarak, 101mn TL brüt temettü ödemesi bekliyoruz. Bu hesaplamamız %2,3’lük temettü verimini işaret ediyor.

Yönetimin 2023 Beklentileri: Yönetim, Türkiye’de orta tek haneli hacim büyümesi ve ihracat pazarlarında %10-15 hacim büyümesi ile %55-70% arası ciro büyümesi bekliyor. Şirket, 2023 yılında %20 FAVÖK marjı, 400-450 milyon TL sermaye harcaması ve %10-15 NİS/Ciro beklentisini paylaştı.

Yorum ve Değerleme: Yeni makro varsayımlarımız ve Şirket’in 2023 beklentileri doğrultusunda tahminlerimizi revize ettik. 2023’te %80 ciro büyümesi, %19,9 FAVÖK marjı, 451 milyon TL yatırım harcaması ve %12,7 NİS/Ciro bekliyoruz. 12 aylık hedef fiyatımızı 75,50 TL (önceki: 65,20 TL) olarak güncelliyoruz ve “Endeks Üzerinde Getiri” notumuzu koruyoruz. Şirket hisseleri, 8,2x/5,3x 2023T/2024T FD/FAVÖK ve 8,5x/6,5x 2023T/2024T F/K çarpanlarıyla işlem görüyor. 2023T ve 2024T FD/FAVÖK çarpanları aynı dönemlere ilişkin benzer şirketler medyan çarpanlarına göre %1, %26 iskontoyu işaret ederken; 2023T ve 2024T F/K çarpanları %43 ve %52 iskontoyu işaret ediyor.

Kaynak: Ak Yatırım